Økonomi, HR & IT

Om centeret

Centret omfatter en række tværgående og centrale styrings- og støttefunktioner inden for Økonomi, HR og IT, samt indkøbs- og kontrolfunktionen. 

Vi er organiseret i fem teams. Centret ledes af centerchefen og fire teamledere. 

IT- og Digitalisering (ITD) 

Vi understøtter hele kommunen med en sund og fremtidssikret IT-platform, hvor kodeord som driftssikkerhed, sammenhæng, service, udvikling og generel IT-sikkerhed er en venlig del af vores altid travle og forandringsparate hverdag.  

HR 

Vi laver løn til alle kommunens ansatte og understøtter kommunens ledere i tolkninger af overenskomster, love og aftaler indenfor løn- og personaleområdet samt yder lederrådgivning i arbejdsmiljø og personalejuridiske spørgsmål. Herudover er vi med til at sikre kvalificerede uddannelser til vores SOSU-elever, PA-elever, sygeplejestuderende og pædagogstuderende  

Budgetteam 

Vi er omdrejningspunktet for kommunens overordnede økonomistyring, herunder budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab. Vi er konsulenter, sparringspartnere og controllere i forhold til øvrige centre, direktion og politikere i sager med økonomisk indhold. 

Finans 

 

Indkøb 

Indkøb indgår indkøbsaftaler og gennemfører udbud af varer og tjenesteydelser. Vi sørger for at egnede indkøbsområder kan e-handles af kommunens ansatte og hjælper når der f.eks. skal købes kontormøbler, kopimaskiner og køretøjer. 

Anton Svendsen
S:Centerchef
O:Økonomi, HR & IT