Historien bag Stevns Kommunes kommunevåben

 Der er en klintekonge, der hersker over klinterne på både Stevns, Møn og Rygen. Han har en kunstfærdig vogn, der bliver trukket af fire sorte heste, og på den rejser han fra den ene klint til den anden over havet, som da bliver sort og kommer i oprør…
- Sagn og overtro fra Stevns s. 28)

Historien om Stevns Kommunes nye kommunevåben er historien om gamle myter og sagn fra Stevnsegnen, de omkransende have, de arkæologiske fund ved Himlingøje, den frugtbare stevnske muld og ikke mindst Stevns Klint. Alt sammen vist i ét blik – Stevns Kommunes våben!

Her følger en kort beskrivelse af de forskellige elementer i Stevns Kommunes kommunevåben. 

Øvre halvdel

Den øverste halvdel af våbnet prydes af en sølv-farvet krone med blade af kløver på sort baggrund. Kløverbladene refererer til Stevns Kommunes status som landkommune, og henviser i øvrigt til egnens frugtbare muld. Desuden siges det, at kløveren først for alvor vandt indpas som afgrøde i Danmark, da Gjorslev Gods satte dyrkningen af kløver i system.

Kronen som helhed henviser til Stevns’ status som krongods i gamle dage, og refererer i øvrigt til Himlingøjefundene fra romersk jernalder, som peger på, at Himlingøje dengang var centrum for et kongerige, som beherskede store dele af – eller hele – Sjælland.

I vores historie er kronen derudover Klintekongens krone, for en sådan må en rigtig klintekonge have.

Nedre halvdel

I den nedre halvdel af våbnet ses tre sorte, bølgende linjer på sølv-farvet baggrund. De bølgende linjer henviser til de ca. 60 mio. år gamle, sorte flintelag i klinten, som tydeligt ses, hvis man ser Stevns Klint fra søsiden.

Den sorte farve refererer i øvrigt til det sorte, oprørte hav, som viser sig når klintekongen i sin kunstfærdige vogn farer fra klint til klint over havet.

Med sit antal – tre – henviser de sorte, bølgende linjer af flint til de tre havområder, som omkranser Stevns Kommune: Køge Bugt, Fakse Bugt og Østersøen.

Våbnet som helhed

Det samlede motiv viser altså klintekongens krone over Stevns Klint!