Ledelsesværdier i Stevns Kommune

Som ledere i Stevns Kommune står vi på og handler ud fra et sæt af fælles værdier. Værdierne sætter retning på god ledelse og definerer det særlige stevnske. De er vores pejlemærker for refleksion og beslutning både i det daglige virke og i uforudsete udfordringer. Vi forpligter os sammen til, at værdierne skal leve og mærkes ud i alle kommunens mangfoldige arbejdspladser. Det vil vi holde os selv og hinanden op på.

Vi er ambitiøse

  • Vi sætter overliggeren højt og stræber efter det bedste.
  • Vi arbejder innovativt gennem faglig stolthed mod fælles mål.
  • Vi ser Stevns Kommunes størrelse som en fordel og skaber effektive resultater.

Vi er helhedsorienterede

  • Vi tager ansvar for helheden og skaber sammenhængende løsninger.
  • Vi ser tværfaglighed som en styrke for hele organisationen.
  • Vi byder forstyrrelse velkommen og inviterer andre indenfor i udvikling af nye opgaveløsninger.

Vi er tydelige

  • Vi kommunikerer klart, åbent og troværdigt om mål, muligheder og rammer.
  • Vi er rollemodeller og siger, det vi gør, og gør det vi siger.
  • Vi viser tillid, anerkendelse og anvender gensidig feedback.