Kommuneplan

Kommuneplan 2021 er digital, og du finder den i vores planportal på plan.stevns.dk.

Kommuneplanen er Stevns Kommunes overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer.

Kommuneplanen beskriver i praksis den fysiske planlægning i Stevns Kommune. I planlægningen skal Stevns Kommune både tage hensyn til de overordnede retningslinjer, som staten vedtager, samt regionernes ønsker for regional udvikling.

Kommuneplanen er den plan, som beskriver rammer og retningslinjer for udviklingen i hele kommunen.

Når Stevns Kommune udarbejder en ny lokalplan skal den være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammer. Vi kan ikke forudse alle de projekter, der opstår i løbet af en kommuneplans levetid, og derfor sker det af og til, at det er nødvendigt at ændre kommuneplanen i løbet af planperioden. Det gør vi ved at udarbejde et kommuneplantillæg. Vi udarbejder normalt et kommuneplantillæg sammen med en lokalplan. Kommuneplantillægget skal gennemgå den samme offentlighedsprocedure som en lokalplan.

Sådan ser planproceduren ud:

  1. Anmodning om lokalplan
  2. Forslag til kommuneplantillæg
  3. Høring i 8 uger
  4. Vi behandler indkomne forslag og bemærkninger
  5. Kommunalbestyrelsen vedtager kommuneplantillægget

Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur, og med god plads til både at bo og leve i.