Ansøg om at låne lokale via Conventus

Du kan låne kommunale lokaler til dine aktiviteter, hvis du er med i en frivillig forening.

Stevns Kommune stiller kommunale lokaler (undtagen rådhuset) til rådighed for:

  • Foreninger hvis vedtægter er godkendt efter reglerne i Folkeoplysningsloven.
  • Øvrige foreninger herunder politiske partier, studiekredse, almennyttige organisationer, pensionister, efterlønsforeninger/klubber, frivillige organisationer, støtteforeninger, institutioner m.fl.

Hvis du kommer fra en forening, har Stevns Kommune et system (Conventus), som gør det let for dig at:

  1. oprette din forening og selv vedligeholde jeres foreningsdata som adresse, formand, kontakt osv.,
    og
  2. booke kommunale baner og lokaler til jeres aktiviteter.