Tilskud til børns fritidsaktiviteter

Vi har oprettet en pulje, hvor børn og unge kan søge om støtte til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteter, hvis deres familie ikke selv har råd til at betale.

Værd at vide om puljen til børns fritidsaktiviteter

Du kan søge om tilskud til børn og unge i alderen 0 – 18 år, der bor i Stevns Kommune.

I samråd med forældrene kan både foreninger, lærere og andre myndighedspersoner søge om tilskud på vegne af barnet eller den unge. Forældre kan også søge på vegne af deres barn. 

Der kan kun søges tilskud til børn og unge, der bor i Stevns kommune.

Du kan få støtte til udgifterne til kontingent, sociale arrangementer og fornødent udstyr, dog kan der maksimalt søges om 1.000 kr. per barn per sæson. En sæson går fra august til maj året efter.

Du kan søge om støtte til kontingent, udstyr til fritidsaktiviteter og til sociale arrangementer.

Fripas er et andet tilbud, hvor børn og unge i 2 måneder gratis kan prøve forskellige fritidsaktiviteter. Læs mere om Fripas.

Det er et krav, at den forening, der søges om støtte til, er på listen over folkeoplysende foreninger på Stevns.

For at sikre, at alle har en fair chance til at søge om støtte, er puljen for frikontingent opdelt i to. Puljen for frikontingent kan derfor søges løbende, og søges via ansøgningsblanketten.

1. ansøgningsperiode er 1. januar - 30. juni

2. ansøgningsperiode er 1. juli - 31. december