Søg tilskud til et udviklingsprojekt

Søg om tilskud til nye projekter eller idéer som f.eks. et nyt tiltag eller nye rekvisitter i en forening. Du kan også søge som privatperson, hvis du har fået en god idé.

Udviklingspuljen lyder på 21.000 kr. årligt. Herudover har vi øremærket 30.000 kr. til socialt udsatte børn - i alt 51.000 kr.. 

Når vi vurderer din ansøgning, skal mindst et af følgende tre punkter være opfyldt:

  1. Foreningen skal være startet op i kalenderåret.
  2. Du er en del af et privat initiativ eller gruppe, I selv har startet
  3. Ideen eller projektet understøtter intentionerne i vores Kultur- og Fritidspolitik

Læs vores kultur og fritidspolitik (pdf) 

Det er Folkeoplysningsudvalget, som beslutter, om du kan få det tilskud, du søger om.

Læs mere om Folkeoplysningsudvalget