Oplev Stevns badestrande

Stevns Kommune har en lang, smuk kystlinje og en stribe lækre badestrande.

Du kan bruge kommunens strande uanset årstiden - både når det er sol og sommer og tid til at bade, og når det er forår, efterår og vinter og du gerne vil vandre langs vandet.

Find badestrandene på kortet, og klik på den enkelte strand, hvis du vil se badevandsprofilen for stranden.

I badesæsonen fra 1. juni til 1. september undersøger vi badevandet for bakterier, og om vandet er klart og uden synlig forurening. Badevandet kan i forbindelse med tørre og meget varme somre, nå så høje temperaturer, at alger og bakterier trives rigtig godt.

Et overbelastet rensningsanlæg eller kloaksystem på grund af voldsom regn kan også påvirke badevandet. Forureningen vil ofte blive ført til kysten via vandløb. Vi fraråder derfor generelt badning i og omkring udløb.

Du kan se resultatet af undersøgelserne i badevandsanalyserne her på siden.

 

Værd at vide om badevand

Vi har ni badevandsstationer, hvor vi løbende kontrollerer badevandskvaliteten. Vi har udarbejdet en badevandsprofil for hver badevandsstation, som opdateres efter behov.

Badevandsprofilen indeholder en kort beskrivelse af vandet, stranden, faciliteter og eventuelle kendte forureningskilder.  

De ni badevandsstationer er fordelt på følgende strande:

Bøgeskoven (pdf)
Magleby Skov (pdf)
Revgaard strand (pdf) 
Rødvig Vest (pdf)
Rødvig Øst (pdf)
Strandparksvej (pdf)
Strøby Egede Ahornvej (pdf)
Ved Lunden (pdf)
Ved Vejs Ende (pdf)

Du kan finde en mini-badevandsprofil, når du kommer til stranden

I havet optræder der hver sommer en opblomstring af alger. Nogle af algerne kan indeholde gift.

Under meget store opblomstringer kan algerne udskille så meget gift, at en badetur kan give hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré.

Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet.

Man bør være opmærksom på at skylle hundes pels grundigt efter de har badet i vand med alger. Hunde kan indtage store mængder alger når de efterfølgende rengør deres pels.

Læs mere om alger på miljøstyrelsens hjemmeside

 • Der har været et voldsomt regnskyl, som kan give anledning til tvivlsom badevandskvalitet i op til flere dage efter regnen
 • Vandet er grumset og uklart
 • Vandet er fyldt med hvidlige og grålige fnug og strimler
 • Vandet har gulbrune belægninger
 • Du ikke kan se dine fødder 1m under vandet
 • Der er risiko for overløb fra kloak 
 • Der er kortvarig forurening af badevandet

Vi varsler om forringet badevandskvalitet på de strande, hvor der er badevandsstationer (se kortet).

Du kan se varslet på badevandsprofilen, hvor der vil være et klistermærke med: Badning frarådes og med dato for forventet ophør af varslet.

På 3 af kommunens strande har vi opsat elektroniske varslingsskilte, som automatisk varsler ved risiko for forringet badevandskvalitet. Du kan også se på skiltet, hvor længe varslingen gælder.

 • Bad aldrig alene.
 • Bad kun, hvor det er tilladt.
 • Gå kun ud til navlen.
 • Svøm langs kysten.
 • Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok.
 • Bad aldrig med alkohol eller euforiserende stoffer i blodet.
 • Gå op, når du begynder at fryse.