Kommunalbestyrelsen

Mød de 19 folkevalgte i kommunalbestyrelsen (KB).

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune består af 19 medlemmer fra otte forskellige politiske partier.

Udover kommunalbestyrelsen består den politiske ledelse af 'Økonomiudvalget', 'Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme', 'Plan, Miljø og Teknik', 'Børn, Unge og Læring' samt 'Social og Sundhed'.

Følg med i kommunalbestyrelsens arbejde

Find kommunalbestyrelsens møder i kalenderen

Politisk mødekalender 2024 (pdf)

Find dagsordener og referater

Læs mere om Kommune-TV

Spørgetid for offentligheden

Kommunalbestyrelsens møder har en åben og en lukket del. 

Læs mere i retningslinjer for spørgetid hvis du har et spørgsmål til kommunalbestyrelsen.

Henning Urban Dam Nielsen (A)

Borgmester
Holtug

Mobil: 20 36 43 60
borgmester@stevns.dk

Dialog med borgmesteren

Øvrige tillidsposter:

 • Økonomiudvalget, Formand
 • Beredskabskommission
 • Femern Bælt Forum
 • KKR Sjælland (kommunekontaktrådet)
 • KL’s delegeretmøde
 • KL’s repræsentantskab
 • Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed
 • Rødvig Fiskerihavn
 • Stevns Erhverv
 • Valgbestyrelse for folketingsvalg
 • Valgbestyrelse for kommunale valg
 • Visitsydsjælland-Møn, bestyrelse
 • Østsjællands Museum, bestyrelse

Hent billeder i høj opløsning

Anette Mortensen (V)

1. viceborgmester
Strøby Egede

Mobil: 22 94 04 33
anetmort@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Udvalget for Job, Social og Fritid, Formand
 • Økonomiudvalget, Næstformand
 • Beredskabskommissionen
 • Ernst R. og Karen Marie Andersens legat
 • HMN Naturgas I/S
 • KL’ delegeretmøde
 • Køge Gymnasiums bestyrelse
 • Valgbestyrelse for folketingsvalg
 • Valgbestyrelse for kommunale valg

Hent billeder i høj opløsning

Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

2. viceborgmester
Store Heddinge

Mobil: 28 25 46 37
mikkelra@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Økonomiudvalget
 • Ernst R. og Karen Marie Andersens legat

Hent billede i høj opløsning

Anne Munch (A)

Rødvig

Mobil: 21 47 05 67
annmunch@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Udvalget for Job, Social og Fritid
 • Udvalget for Sundhed og Ældre
 • Folkeoplysningsudvalget
 • Stevns Udsatteråd

Hent billede i høj opløsning

Morten Kasper (A)

Valløby

Mobil: 20 56 43 32
mortenka@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Udvalget for Børn, Unge og Læring (BUL)
 • Opgaveudvalg: Udvalget for bæredygtige boliger
 • Ungdomsskolebestyrelsen
 • Handicaprådet

Hent billede i høj opløsning

Steen S. Hansen (A)

Hårlev

Mobil: 31 51 37 79
stehan@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Udvalget for Sundhed og Ældre
 • Udvalget for Plan, Miljø og Teknik (PMT)
 • Movia repræsentantskab
 • Stevns Udsatteråd

Hent billede i høj opløsning

Tim Christensen (A)

Strøby Egede

Mobil 24 26 88 32
timchris@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for Sundhed og Ældre, Formand
 • Andel A.m.b.A. repræsentantskab
 • Foreningen Bøgeskov Havns bestyrelse
 • Valgbestyrelse for kommunale valg

Hent billede i høj opløsning

Line Krogh Lay (B)

Store Heddinge

Mobil: 22 90 03 40 
lineklay@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Udvalget for Job, Social og Fritid
 • Opgaveudvalg: Udvalget for bæredygtige boliger, Formand
 • Udvalget for Plan, Miljø og Teknik (PMT)
 • Klar Forsyning A/S 
 • Stevns Musikskole

Hent billede i høj opløsning

Dorthe Winberg (C)

Strøby Egede

Mobil: 24 26 61 19
dorthewi@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Udvalget for Plan, Miljø og Teknik (PMT)
 • Grundlisteudvalget
 • Taksationskommissionen, Vejloven

Hent billede i høj opløsning

Emil Larsen (C)

Hårlev

Mobil: 20 56 51 24
emillars@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for Job, Social og Fritid, Næstformand
 • Udvalget for Børn, Unge og Læring (BUL)

Hent billede i høj opløsning

Martin Henriksen (D)

 

Mobil: 24 26 80 63
martinhe@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Udvalget for Sundhed og Ældre, Næstformand
 • Ungdomsskolebestyrelsen

Hent billede i høj opløsning

Julie Hoff Sørensen (F)

Valløby

Mobil: 24 24 96 42
juliesor@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for Børn, Unge og Læring
 • Valgbestyrelse for folketingsvalg
 • Valgbestyrelse for kommunale valg
 • Beredskabskommission
 • Østsjællands Museum, bestyrelse
 • Handicaprådet

Hent billede i høj opløsning

Bjarne Nielsen (I)

Rødvig

Mobil: 20 70 90 90
bjarniel@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Økonomiudvalget
 • Børne- & Ungeudvalget, formand
 • Advisory Board - VisitSydsjælland-Møn
 • Kulturregion Storstrøm, den politiske styregruppe
 • Movia repræsentantskab
 • Stevns Erhverv
 • Valgbestyrelse for kommunale valg

Hent billeder i høj opløsning

Jørgen Larsen (M)

Hårlev

Mobil: 23 24 24 61
jorgenla@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Udvalget for Plan, Miljø og Teknik (PMT), Næstformand
 • Udvalget for Social, Job og Fritid

Hent billede i høj opløsning

Mogens Haugaard Nielsen (M)

Lund

Mobil: 23 37 55 87
moghau@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Økonomiudvalget
 • Beredskabskommission
 • Børn- og Ungeudvalget
 • Lund Havns bestyrelse
 • Stevns kommunes kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger
 • Valgbestyrelse for folketingsvalg
 • Valgbestyrelse for kommunale valg

Hent billede i høj opløsning

Flemming Petersen (V)

Endeslev

Mobil: 21 46 89 63
flepet@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Udvalget for Plan, Miljø og Teknik (PMT), Formand
 • ARGO
 • Stevns Frivillighedscenter, bestyrelse

Hent billeder i høj opløsning

Karsten Skov (V)

Strøby Egede

Mobil: 24 26 53 94
karstens@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Økonomiudvalget
 • Udvalget for Børn, Unge og Læring, formand
 • Café Stevnen
 • Skatteankenævnet, Sydsjælland for Midt- og Østsjælland

Hent billede i høj opløsning

Rasmus Englund (V)

Store Heddinge

Mobil: 24 26 46 85
rasmusen@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Udvalget for Sundhed og Ældre
 • Handicaprådet

Hent billede i høj opløsning

Heidi van den Heijkant Christiansen (Ø)

Hårlev

Mobil: 21 46 83 58
heidchri@stevns.dk

Øvrige tillidsposter:

 • Udvalget for Børn, Unge og Læring (BUL), Næstformand
 • Opgaveudvalg: Udvalget for bæredygtige boliger

Hent billede i høj opløsning.