Vederlag til politikere

Ifølge Styrelsesloven skal kommunalbestyrelsen offentliggøre den betaling, politikerne modtager for at varetage andre opgaver end det at sidde i kommunalbestyrelsen eller underudvalg.

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre vederlagene inden udgangen af første kvartal hvert år.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Offentliggørelse af vederlag modtaget i 2021 for andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg og underudvalg, jf. lov om kommunernes styrelse § 16e

Kommunalbestyrelsesmedlem Hverv Beløb modtaget i 2021
Anette Mortensen Realdanias repræsentantskab 40.000 kr.
Anette Mortensen Erhvervshus Sjælland 25.000 kr.
Line Krogh Lay KLAR Forsyning 36.957 kr.
Line Krogh Lay KL Internationalt Udvalg 37.792 kr.
Thomas Overgaard KLAR Forsyning 36.957 kr.
Flemming Petersen ARGO 2.610 kr.