Udsatterådet

Stevns Udsatteråd rådgiver politikkerne i sager vedrørende udsatte borgere, og giver dermed borgere med særlige sociale problemstillinger et talerør ind til kommunalbestyrelsen.

Værd at vide om Udsatterådet

Udsatterådet kan rådgive kommunalbestyrelsen og er høringsberettiget i sager, der vedrører følgende målgruppe:

  • hjemløse
  • misbrugere (alkohol og/eller stoffer)
  • prostituerede
  • traumatiserede
  • sindslidende
  • økonomisk udsatte
  • borgere udsat for fysisk og/eller psykisk vold
  • borgere med manglende sociale og familiemæssige kompetencer
  • tidligere indsatte i fængsler
  • pårørende til ovenstående

Udsatterådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold eller klagesager.

Stevns Udsatteråd består af 9 medlemmer, som alle er godkendt af kommunalbestyrelsen.

Medlemmerne i Udsatterådet 2022 - 2025 er:

Majbrit Bjerke - formand
Send mail til Majbrit

Thorkil Oppermann
Send mail til Thorkil

Tanja Lemming Westermann

Randi Larsen - daglig leder af Café Stevnen
Send mail til Randi

Elizabeth Riber Christensen - foreningen Retshjælpen på Stevns

Susanne Lintrup - Røde Kors Stevns

Anne Munch - næstformand - medlem af kommunalbestyrelsen og udpeget af vores politiske udvalg for Arbejdsmarked, Erhverv & Turisme
Send mail til Anne

Steen S. Hansen - medlem af kommunalbestyrelsen og udpeget af vores politiske udvalg for Social & Sundhed
Send mail til Steen

Tinamaria Götz - afsnitsleder for Social og Psykiatri
Send mail til Tinamaria

I øjeblikket er der 1 ubesat plads i Udsatterådet, som mangler 1 livsekspert for at være fuldtalligt. 

 Send en mail til Udsatterådets sekretær hvis du vil vide mere, eller hvis du gerne vil være medlem

Ifølge Udsatterådets vedtægter skal  rådet afgive en årlig beretning om sit arbejde til kommunalbestyrelsen.

I årsberetningerne får du et overblik over rådets arbejde og fokusområder:

Læs Udsatterådets årsberetning 2023
Læs Udsatterådets årsberetning 2022
Læs Udsatterådets årsberetning 2021
Læs Udsatterådets årsberetning 2020
Læs Udsatterådets årsberetning 2019