Din affaldsordning

Lav ændringer i din affaldsordning og se, hvornår vi henter dit skrald. Find priserne nederst på siden.

Hjælp din skraldemand i sneen

En LILLE indsats fra os alle hver især er en STOR håndsrækning til vores skraldemænd, som skal tømme mange beholdere hver dag. Det er derfor en kæmpe hjælp, hvis du:

 • Rydder sne og is omkring dine affaldsbeholdere.
 • Skaber en klar og sikker sti til beholderne, så skraldemændene nemt kan nå dem.
 • Placerer dine beholdere et sted, hvor de er let tilgængelige og fri for sne omkring sig.

Din indsats sikrer, at vores skraldemænd sikkert kan fortsætte med at hente skraldet - selv i vintervejret.

Kontakt affaldsfirmaet

I Stevns bliver dit affald indhentet af firmaet Urbaser.

Hvis du oplever problemer med at få hentet dit affald, skal du kontakte dem.

Kontakt

Urbaser

Afhentning af affald

Dit affald bliver hentet med faste intervaller:

 • Rest- og madaffaldet: Hentes hver 14. dag og ugentligt i juni-august
 • Plast, metal, mad- og drikkekartoner: Hentes hver fjerde uge.
 • Småt pap, papir og glas: Hentes hver fjerde uge
 • Tekstil og farligt affald: Hentes fire gange om året
 • Haveaffald: Hentes to gange om året, forår og efterår
 • Stort pap: Hentes hver fjerde uge

Se, hvornår vi henter affald hos dig, i tømmekalenderen på Renoweb.dk

Krav til din skraldespand

Hjælp skraldemanden med at få adgang til dine skraldespande. Husk altid:

 • Din skraldespand skal være lukket og låst.
 • Dit affald skal være sorteret korrekt.
 • Overhold adgangskravene. Du finder dem i næste afsnit: Adgangskrav.

Adgangskrav

Skraldespanden skal stå max 25 meter fra vejen, hvor skraldebilen holder.

Ryd vejen hen til dine skraldespande. Vejen skal have et jævnt underlag, så skraldemanden kan komme til. Læg f.eks fliser, så underlaget bliver kørefast.

Hvis du har ansvar for træer og buske, der vokser hen over vejen, så skal du beskære dem, så skraldebilen kan komme forbi.

Hvis skraldespanden står bag en låge eller i et skur, skal du huske to ting:

 1. Åbningen ind til skraldespanden skal være minimum 1 meter bred.
 2. Lågen skal kunne stå åben af sig selv.

Stil ikke skraldespanden ovenfor en trappe eller andre stejle stigninger.

Fjern ting, der står i vejen, og ryd blade og sne i vinterhalvåret, så skraldemanden nemt kan komme frem til din skraldespand.

Du får en seddel, hvis dit affald ikke er blevet hentet

Skraldemanden skal efterlade en seddel, som forklarer, hvorfor dit affald ikke er blevet hentet.

Hvis du ikke har fået hentet affald og der ingen seddel er, så er der sket en fejl, som du skal melde til os.

Indmeld, at du mangler at få afhentet affald på Renoweb.dk

Andre problemer med affaldsindsamlingen

Hvis du oplever andre problemer med affaldsindsamlingen såsom, at affaldsbeholderen mangler klistermærker, ikke er sat på plads efter tømning, er ødelagt eller andet, kan du melde dette til os. 

Indmeld øvrige problemer med affaldsindsamling

Bestil ændringer i din affaldsordning og find priser

Du kan vælge mellem to størrelser skraldespande på enten 240 eller 370 liter. Skraldespanden til madaffald kan, som den eneste, kun fås på 240 liter.

Se prisen for at skifte en skraldespand under fanen ”Takster” nederst på siden.

Skift størrelsen på dine skraldespande hos Renoweb

Lav en særlig aftale om endnu større skraldespande

Der er fire skraldespande, som findes i en ekstra stor størrelse på hele 660 liter:

 1. Restaffald
 2. Pap
 3. Plast
 4. Papir

Kontakt os, hvis du har brug for en af de store 660 liters skraldespande, så vi kan lave en særlig aftale. Fortæl os, hvilken 660 liter skraldespand, du har brug for og hvorfor.

Send en mail til affaldsteamet og fortæl om dine behov

De tre typer skraldespande har følgende størrelser (højde x bredde x dybde):

 • 240 liter: 105,9 x 58,2 x 72,9
 • 370 liter: 106,8 x 77,0 x 81,1
 • 660 liter: 121,8 x 125,5 x 77,3

Bestil en skraldespand kun til pap

Du kan bestille en skraldespand kun til pap, hvis dit pap og papir ikke kan være i skraldespanden, du har.

Bestil en skraldespand til pap hos Renoweb

Faste takster

Grundgebyr 172 kr.
Farligt affald 83 kr.
Genanvendelige ordninger (papir, plast, metal og glas) - 32 tømninger 757 kr.
Genbrugsstation 838 kr.
Haveaffald 131 kr.

 

Variable takster

Du opkræves per beholder du har. Hvis du har fællesbeholdere opkræves du for en 240L rest/mad.

240 L rest/mad 989 kr.
240L rest 989 kr.
240L mad 989 kr.
370 L rest/mad 1.142 kr.
370 L rest 1.142 kr.
660 L rest 1.437 kr.
Sække - 52 tømninger 1.358 kr.

 

Engangsydelser

Ombytningsgebyr 240 L 825 kr.
Ombytningsgebyr 370 L 1.032 kr.
Ombytningsgebyr 660 L 1.548 kr.
Hjemtagningsgebyr pr. beholder 400 kr.
Udbringningsgebyr pr. beholder                                                                    Samme som ombytningsgebyr
Ekstra tømning 240 L 258 kr.
Ekstra tømning 370 L 284 kr.
Ekstra tømning 660 L 323 kr.
Ekstrasække (5 stk.) 412 kr.
Erstatning af beholder 240 L 825 kr.
Erstatning af beholder 370 L 1.032 kr.
Erstatning af beholder 660 L 1.548 kr.
Erstatning af beholder 660 L papirindkast 1.548 kr.

 

Ekstra gebyr når adgangskravet ikke er opfyldt

Adgangsgebyr 500 kr.

 

 Kommunale institutioner

Tørre genanvendeligt - skoler 9.901 kr.
Tørre genanvendeligt - daginstitutioner 2.152 kr.

 

Hvad koster et standardbeholdersæt?

Taksten for et standardsæt er 2.970 kr./år i 2023. Det er de faste takster, plus taksten for en 240L rest/mad beholder.

Hvor meget skal jeg betale hvis jeg har en 370 liter rest/mad beholder?

Du skal betale de faste takster, plus prisen for en 370 liter beholder til rest- og madaffald.

Skal jeg betale mere, hvis jeg har en større beholder til plast, metal, mad- og drikkekartoner eller papir, pap, glas?

Nej. Du betaler det samme beløb uanset antal eller størrelse af beholdere til disse fire affaldstyper.

Jeg deler affaldsbeholder med min nabo, eller jeg har en fællesløsning, hvor meget skal jeg betale?

Du skal som udgangspunkt betale som om, at du har et standardsæt.

Jeg vil gerne have hjemtaget en eller flere beholdere

Du kan kun få hjemtaget beholdere, hvis du stadig har adgang til at kunne komme af med alle seks affaldstyper ved din bolig. Taksten for en hjemtagning kan du se i tabellen Engangsydelser.