Haveaffald

Dit haveaffald bliver afhentet to gange om året - forår og efterår.

Indsamlingsregler for haveaffald

Du må tidligst lægge dit haveaffald ud to dage før indsamlingen af hensyn til færdsel og fremkommelighed på offentlige arealer.

På indsamlingsdagen skal haveaffaldet ligge ved vejen inden kl. 06:00.

Læs om øvrige retningslinjer under generelle regler

 • Haveaffald indsamles kun ved alle private ejendomme (også sommerhuse). Ordningen gælder IKKE for erhvervsejendomme.
 • Indsamlingen sker 2 gange årligt i perioderne april-juni og september-november.
 • Indsamlingen foregår over 4-5 dage i det enkelte område.
 • Haveaffaldet skal være synligt fra vejen, så vognmanden kan se det.
 • Indsamlingen foregår med grab, hvorfor haveaffald skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til hegn, græsplæner, postkasser, kabelkasser, træer, luftledninger m.v.
 • Der må ikke lægges haveaffald på målerbrønde, betondæksler og ved stengærde, da vognmanden ikke kan se det under haveaffaldet. Sker der skader på førnævnte på grund af haveaffaldets placering, er det grundejers eget ansvar.
 • I tilfælde af spærring for færdsel på fortov, cykelsti og/eller kørebane forbeholder vi os retten til at foretage speciel afhentning af det pågældende udlagte haveaffald for grundejers regning.
 • Indsamlingsplanen bliver annonceret i dagspressen.
 • Haveaffald til indsamling må gerne være emballeret, men kun i papirsække. Der må ikke være jord, træstød, sten, betonfliser eller andet affald, dette skal afleveres på genbrugspladsen.
 • Grene udlagt til indsamlingen må maksimalt have en diameter op til 10 cm, og må ikke være længere end 3 meter.
 • Der indsamles maksimalt 15 m3, svarende til 1 vognlæs, haveaffald pr. ejendom. Eventuelt resterende haveaffald skal ejer selv bortskaffe for egen regning.
 • Det udlagte haveaffald medtages ikke, hvis ovenstående retningslinjer ikke er overholdt.
 • Oprydning efter indsamling af haveaffald skal grundejer selv sørge for.
 • Haveaffald kan desuden afleveres hele året på kommunens genbrugspladser.
 • Bioaffald/madaffald skal indsamles til genanvendelse. Læs om sortering af madaffald i vores sorteringsguide. 

Du må ikke brænde haveaffald af, da det ikke er tilladt ifølge affaldsbekendtgørelsen.

Sankt Hans er det tilladt at brænde haveaffald af, hvis du overholder reglerne for afbrænding.

Kan bålet ikke brænde på grund af regnvejr, skal du bortskaffe det som haveaffald.

 • Stevns Kommune anbefaler, at haveaffald fra pryd- og køkkenhave, som er egnet til hjemmekompostering f.eks. blade, kviste, tørt græs og ukrudt hjemmekomposteres med henblik på genanvendelse som kompost.
 • Til komposten kan der tilsættes mindre mængder gødning fra kæledyr (hunde, kaniner m.m.).
 • Kompostering kan finde sted i kompostbeholdere eller kompostbunker. Komposteringsområdet skal fremstå klart afgrænset og ryddeligt.
 • Giver kompostering anledning til uhygiejniske forhold, rotter eller andre ulemper, kan kommunen give påbud om afhjælpende foranstaltninger eller nedlægge forbud mod fortsat kompostering.

Kontakt

Perfect Waste

Med Perfect Waste appen får du hjælp til at sortere dit affald, og besked når du får tømt dit affald.

Hent Perfect Waste appen til iPhone i App Store

Hent Perfect Waste appen til Android i Google Play