Bygnings- og Boligregistret (BBR)

BBR er et landsdækkende register, som indeholder data om grunde samt bygnings- og boligforhold på alle ejendomme i Danmark.

Stevns Kommune ajourfører BBR på baggrund af byggesager og de ændringer, du oplyser som ejer eller administrator af en ejendom

Din pligt som ejer eller administrator

Registreringen på din ejendom skal være korrekt, da BBR-data tjener mange vigtige formål. Bl.a. bruges de af forsikringsselskaber, SKAT, beregning af boligstøtte og flere andre ting. Derfor er det vigtigt, at BBR afspejler de faktiske forhold på din ejendom.

Det er din pligt som ejer at sørge for, at ejendommens registrering i BBR er korrekt.

Du kan finde flere oplysninger om BBR på bbr.dk.

Din BBR

Har du rettelser til din BBR kan du sende dem til byggesag@stevns.dk – du må gerne vedhæfte relevante tegninger eller anden dokumentation. Hvis vi har brug for flere oplysninger, kontakter vi dig.

Du er også velkommen til at notere dine rettelser på den gældende BBR-meddelelse og vedhæfte den i en mail.

Som en tredje mulighed kan du sende dine ændringer med almindelig post til:

Stevns Kommune
Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge
Att.: Byggesag.

Du skal være opmærksom på, at nogle ændringer i BBR kræver en forudgående tilladelse efter anden lovgivning, f.eks. byggetilladelse. Hvis dette er tilfældet, vil du blive bedt om at søge den relevante tilladelse.