Anmeld indrejse når du flytter tilbage til Danmark som udenlandsdansker

Hvis du er dansk statsborger og skal opholde dig i Danmark i over tre måneder, kan du blive bopælsregistreret i CPR, hvis du har et sted at bo.

Du skal møde personligt op i Borgerservice, hvor du bliver bopælsregistreret i CPR, vælger læge mv.

  • medbring dit pas og dokumentation for din bopæl

Hvis du opholder dig i Danmark i mindre end tre måneder, kan du ikke blive registreret som indrejst i CPR.

Du kan ikke forhåndsregistrere dig, mens du er i udlandet.  

Værd at vide, når du flytter hjem til Danmark

Error in BorgerModuleRendering!System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: There was no endpoint listening at https://www.borger.dk/_vti_bin/borger/ArticleExport.svc that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details. ---> System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 212.98.96.22:443 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream(TransportContext& context) at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream() at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStream() --- End of inner exception stack trace --- Server stack trace: at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStream() at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.Send(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory`1.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.SendRequest(Message message, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.RequestChannel.Request(Message message, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Dispatcher.RequestChannelBinder.Request(Message message, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message) Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at IArticleExport.GetArticleByID(Int32 articleID, Nullable`1 municipalityCode) at GoBasic.Services.BorgerService.BorgerIntegrationService.<>c__DisplayClass6_0.b__0() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Services\BorgerService\BorgerIntegrationService.cs:line 70 at GoBasic.Systems.Caching.ScopedCache.RequestScopeCache.Get[T](String key, Func`1 getter) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Systems\Caching\ScopedCache.cs:line 405 at GoBasic.Services.BorgerService.BorgerIntegrationService.GetArticleLinks(Int32 articleId, Nullable`1 municipalityId) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Services\BorgerService\BorgerIntegrationService.cs:line 65 at GoBasic.Model.BorgerModule.get_Links() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Model\BorgerModule.cs:line 16 at GoBasic.Presentation.Modules.BorgerModuleRendering.CreateLinks() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\Modules\BorgerModuleRendering.cs:line 67 at GoBasic.Presentation.Modules.BorgerModuleRendering.CreateControls() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\Modules\BorgerModuleRendering.cs:line 27 at GoBasic.Presentation.BaseRendering.CreateChildControls() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\BaseRendering.cs:line 26