Jeg vil udstykke

Hvis du vil udstykke, skal du altid følge retningslinjerne i Stevns Kommuneplan 2021. Du skal også være opmærksom på byggeloven og naturbeskyttelsesloven.

Kommuneplan 2021 er digital. Du kan læse mere om Kommuneplanen eller du kan gå direkte til Planportalen og læse dén der.

Når Kommunen giver tilladelse til udstykning i byzone, er der opmærksomhed på bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven og byggeloven. Hvis du ønsker at udstykke flere parceller af et område, må du som udgangspunkt forvente, at Kommunen skal udarbejde en lokalplan.

Byzone

Du kan normalt få tilladelse til udstykning, hvis dine områder er udlagt som byzone i kommuneplanen fra 2021.

Lokalplan

Hvis dit område ligger i lokalplanområdet, skal du følge kommuneplanen fra 2021 samt lokalplanens bestemmelser.

Når Kommunen giver tilladelse til udstykning i landzone, kræves der en landzonetilladelse. Kommunen giver tilladelse til udstykning i landzone med udgangspunkt i planlovens bestemmelser og bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven og byggeloven.

  • Landsby: Du kan få landzonetilladelse til en enkeltstående udstykning til boligparcel i de områder der ligger i en landsby.
  • Lokalplanområde: Du kan få landzonetilladelse, hvis udstykningen følger lokalplanens bestemmelser.

Du kan i Stevns Kommuneplan se, hvilke landsbyer, der er afgrænset mod det åbne land. Ønsker du at udstykke flere parceller at et område, må du som udgangspunkt forvente, at Kommunen skal udarbejde en lokalplan.

Høring

Før Kommunen kan give dig en landzonetilladelse, skal din ansøgning sendes i nabohøring. Høringsperioden er 14 dage, for dine naboer skal have mulighed for at komme med bemærkninger til udstykningen.

Klagefrist

Hvis Kommunen godkender din ansøgning, annonceres landzonetilladelsen offentligt med en fire ugers klagefrist. Du kan ikke udnytte tilladelsen, før klagefristen er udløbet.

Ved udstykning skal du som udstykker samt landinspektøren være opmærksom på, at eventuelle servitutter/afgørelser af vandløbsretlig karakter kun kan ændres, hvis du indsender en skriftlig anmodning til vandløbsmyndigheden.

Senest opdateret 04-03-2024