Få navne- og adressebeskyttelse

Navne- og adressebeskyttelsen gælder i et år, fra du tilmelder dig. Hvis du har et særligt behov for adressebeskyttelse, er det muligt at forlænge perioden til fem år.

Du kan søge om at forlænge perioden ved oprettelsen af navne- og adressebeskyttelsen og Borgerservice tager herefter stilling til om der er særligt behov. Du vil inden udløb af din adressebeskyttelse modtage besked i din digitale postkasse som påmindelse.

Robinsonlisten - reklamebeskyttelse

Robinsonlisten er en intern liste i Det Centrale Personregister over forbrugere, som har frabedt sig uopfordrede skriftlige og telefoniske henvendelser i markedsføringsøjemed. Så hvis du gerne vil undgå telefonsælgere i din telefon, personlige reklamer i postkassen osv., så se nedenfor, hvordan du kommer på listen.

Tilmeld dig Robinsonlisten via borger.dk 

Værd at vide om navne- og adressebeskyttelse

Du skal ansøge digitalt om at få registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunen.

Du kan vælge beskyttelse for dig selv og egne børn bosiddende på samme adresse

Når anmodningen er gået igennem, vil privatpersoner som udgangspunkt være afskåret fra at få udleveret dit navn og adresse fra CPR. Dit navn og din adresse bliver heller ikke udleveret fra CPR til brug for private vejvisere eller til PostNord.

Beskyttelsen har virkning fra det tidspunkt, at beskyttelsen registreres i CPR.

PostNord

Hvis du har valgt navne- og adressebeskyttelse hos borger.dk, får PostNord ikke automatisk besked om det. 

Beskyttelsen bortfalder som udgangspunkt efter et år. 

Du skal derfor i de fleste tilfælde selv søge på ny efter et år, hvis du ønsker fortsat beskyttelse

Du kan se din status i CPR registerindsigt.

Offentlige myndigheder kan få adgang til dit navn i CPR.

Private kreditorer, der fx mangler betaling af en faktura, kan normalt også altid bede om at få din adresse udleveret fra CPR ved at henvende sig til kommunen.

Du skal selv gøre dit teleselskab opmærksom på, at du ønsker hemmeligt eller udeladt telefonnummer. Selvom du har navne- og adressebeskyttelse, har teleselskaberne pligt til at videregive telefonnumre, medmindre du gør opmærksom på, at du ikke ønsker det.

PostNord

Hvis du har valgt navne- og adressebeskyttelse hos borger.dk, får PostNord ikke automatisk besked om det.

Når du har registreret navne- og adressebeskyttelse i CPR, bliver du automatisk også beskyttet mod, at oplysningerne udleveres fra CPR til brug i lokalvejvisere.

Hvis du ikke ønsker at have navne- og adressebeskyttelse i CPR, kan du i stedet få registret, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra CPR til brug i lokalvejviserne.

Hvis du vil klage over en afgørelse, som en kommune har truffet efter CPR-loven, kan dette ske til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Klagen skal ske skriftligt til den kommune, som har truffet afgørelsen, og inden 4 uger fra det tidspunkt, du har fået meddelelse om afgørelsen.

Indhold fra borger.dk