Varmepumper

Varmepumper kan reducere energiforbruget til opvarmning betydeligt, men kan også give anledning til støj.

Støj fra varmepumper

Placering af en varmepumpe er afgørende for støjniveauet, og derfor bør du placere din varmepumpe, så den generer dine naboer og dig selv mindst muligt.

Støjen fra varmepumper er underlagt miljøloven, og det er kommunen, der fastlægger den støjgrænse varmepumpen skal overholde ved naboen - typisk 35 dB(A) i almindelige villakvarterer. En støjsvag varmepumpe hjælper med at holde støjniveauet nede.

Det er dit ansvar, at din varmepumpe overholder gældende støjgrænse i naboskel. Du kan ikke være garanteret af, at en eventuel installatør sætter varmepumpen op, så den overholder gældende støjgrænse.

Hvis du vil vide mere, har Energistyrelsen en guide for varmepumper (pdf) og en støjberegner.

Varmepumper giver reduktion i elafgiften

Du kan søge om reduktion i din elafgift, når du skifter din gamle varmeløsning ud med en varmepumpe. Du ansøger om reduktion i elafgiften hos dit elselskab.

Reduktion i elafgiften er en sag mellem dig og dit elselskab

Flere elselskaber kræver dokumentation på varmepumpen fra deres kunder før de reducerer elafgiften. Mange borgere har derfor henvendt sig til os, for at få hjælp til at dokumentere deres nye varmepumpe.

Stevns Kommune må ikke hjælpe dig med at dokumentere din varmepumpe. Vi har nemlig ikke lovhjemmel til at kontrollere installationen. Dokumentationen er derfor et privat anliggende mellem dig og dit elselskab.