Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Inden du anlægger et projekt, skal du undersøge om det skal miljøvurderes. Du skal søge miljøvurdering via Byg og Miljø.

Miljøvurderingen skal belyse hvilken konsekvens et anlægsprojekt har for mennesker og miljø. Derved kan man forsøge at tilpasse projektet, så man får færrest mulige miljømæssige problemer. 

Se hvilke projekter, der er omfattet af loven, på retsinformation.dk

 

Screening for miljøvurdering

Nogle ændringer eller anlæg kræver, at man starter med at screene for mulige miljømæssige konsekvenser. De fremgår af miljøvurderingsloven bilag 2.

Se hvilke projekter der kræver screening på retsinformation.dk

Sådan søger du miljøvurdering af konkrete projekter

Projekter, der er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter VVM-bekendtgørelsens bilag 1 og 2, er omfattet af VVM-reglerne. Du har som projektejer ansvar for at anmelde projektet til os.