Søg om at oprette privat institution

Du kan søge om godkendelse til at oprette privat skole eller dagtilbud fra Stevns Kommune. Hvis du bliver godkendt er du berettiget til tilskud.

Du skal søge Kommunen om godkendelse til at oprette en privat institution, før du kan blive godkendt som privat leverandør. 

Ansøgningen skal bl.a. indeholde

  • Depositum på 30.000 kroner.
  • Driftsgaranti, svarende til en måneds drift af institutionen.
  • Information om vedtægter, formål, bestyrelse, åbningstider og antal børn
  • Information om de fysiske rammer, der skal overholde kravene til plads per barn.

Derudover skal institutionen leve op til kommunens pædagogiske krav.

Læs godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud (pdf)

Læs vejledning til ansøgning (pdf)

Bilag til ansøgningsskema (pdf)

 

 

Tilskud til private leverandører af dagtilbud

Tilskud 2023  
Kommunens tilskud til privatinstitution 10.079 kr. .
Administrationsbidrag - 2,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 350 kr.  
Bygningstilskud - 4,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 574 kr. .
     
Tilskud pr. 1. marts 2023 2023  
Kommunens tilskud til privatinstitution 9.896 kr.  
Administrationsbidrag - 2,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 344 kr.  
Bygningstilskud - 4,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 564 kr.  
     
Tilskud 2023  
Kommunens tilskud til privatinstitution 5.119 kr.  
Administrationsbidrag - 2,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 206 kr.  
Bygningstilskud - 4,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 264 kr.  
     
Tilskud pr. 1. marts 2023 2023  
Kommunens tilskud til privatinstitution 4.986 kr.  
Administrationsbidrag - 2,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 201 kr.  
Bygningstilskud - 4,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 257 kr.  
     

Tilskud pr. måned med moms er tilskuddet til privatinstitutionen, og tilskuddet uden moms er kommunens udgift.

Ved deltidsplads regulerer vi tilskuddet som en deltidsplads i forhold til andel af fuldtidsplads (deltid/fuldtid gange tilskud).

Ved begrænset åbningstid regulerer vi tilskuddet som begrænset åbningstid i forhold til 52 timer pr. uge. (begrænset åbningstid/52 timer pr. uge gange tilskud).