Søg om at oprette privat institution

Du kan søge om godkendelse til at oprette privat skole eller dagtilbud fra Stevns Kommune. Hvis du bliver godkendt er du berettiget til tilskud.

Du skal søge Kommunen om godkendelse til at oprette en privat institution, før du kan blive godkendt som privat leverandør. 

Ansøgningen skal bl.a. indeholde

  • Depositum på 30.000 kroner.
  • Driftsgaranti, svarende til en måneds drift af institutionen.
  • Information om vedtægter, formål, bestyrelse, åbningstider og antal børn
  • Information om de fysiske rammer, der skal overholde kravene til plads per barn.

Derudover skal institutionen leve op til kommunens pædagogiske krav.

Læs godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud (pdf)

Læs vejledning til ansøgning (pdf)

Bilag til ansøgningsskema (pdf)

 

 

Tilskud til private leverandører af dagtilbud

Tilskud 2023  
Kommunens tilskud til privatinstitution 10.079 kr. .
Administrationsbidrag - 2,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 350 kr.  
Bygningstilskud - 4,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 574 kr. .
     
Tilskud pr. 1. marts 2023 2023  
Kommunens tilskud til privatinstitution 9.896 kr.  
Administrationsbidrag - 2,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 344 kr.  
Bygningstilskud - 4,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 564 kr.  
     
Tilskud 2023  
Kommunens tilskud til privatinstitution 5.119 kr.  
Administrationsbidrag - 2,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 206 kr.  
Bygningstilskud - 4,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 264 kr.  
     
Tilskud pr. 1. marts 2023 2023  
Kommunens tilskud til privatinstitution 4.986 kr.  
Administrationsbidrag - 2,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 201 kr.  
Bygningstilskud - 4,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 257 kr.  
     

Ved deltidsplads regulerer vi tilskuddet som en deltidsplads i forhold til andel af fuldtidsplads (deltid/fuldtid gange tilskud).

Kommunen skal tilbyde deltidspladser til forældre på barsels- eller forældreorlov. Det betyder, at der også skal gives tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser på 30 timer ugentlig.

Tilskud 0 - 2 årige pr. 1. januar 2023

Deltidspladser

Fuldtidspladser

Kommunens tilskud 6.258 kr. 10.079 kr.
Administrationsbidrag 222 kr. 350 kr.
Bygningstilskud 364 kr. 574 kr.

 

Tilskud 0 - 2 årige pr. 1. marts 2023

Deltidspladser

Fuldtidspladser

Kommunens tilskud 6.284 kr. 9.896 kr.
Administrationsbidrag 223 kr. 344 kr.
Bygningstilskud 365 kr. 564 kr.

 

Tilskud 3 - 5 årige pr. 1. januar 2023

Deltidspladser

Fuldtidspladser

Kommunens tilskud 3.125 kr. 5.119 kr.
Administrationsbidrag 128 kr. 206 kr.
Bygningstilskud 163 kr. 264 kr.

 

Tilskud 3 - 5 årige pr. 1. marts 2023

Deltidspladser

Fuldtidspladser

Kommunens tilskud 3.149 kr. 4.986 kr.
Administrationsbidrag 129 kr. 201 kr.
Bygningstilskud 165 kr. 257 kr.

Ved begrænset åbningstid regulerer vi tilskuddet som begrænset åbningstid i forhold til 52 timer pr. uge. (begrænset åbningstid/52 timer pr. uge gange tilskud).