Søg om at oprette privat institution

Du kan søge om godkendelse til at oprette privat dagtilbud fra Stevns Kommune. Hvis du bliver godkendt, er du berettiget til tilskud.

Du skal søge Kommunen om godkendelse til at oprette en privat institution, før du kan blive godkendt som privat leverandør. 

Ansøgningen skal bl.a. indeholde:

  • Depositum på 30.000 kroner
  • Driftsgaranti svarende til en måneds drift af institutionen
  • Information om vedtægter, formål, bestyrelse, åbningstider og antal børn
  • Information om de fysiske rammer, der skal overholde kravene til plads per barn

Derudover skal institutionen leve op til kommunens pædagogiske krav.

Læs godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud (pdf)

Læs vejledning til ansøgning (pdf)

Bilag til ansøgningsskema (pdf)

 

 

Tilskud til private leverandører af dagtilbud

Tilskud 2024  
Kommunens tilskud til privatinstitution 10.141 kr.     
Administrationsbidrag - 2,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 350 kr.  
Bygningstilskud - 4,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 574 kr.  
Tilskud 2024  
Kommunens tilskud til privatinstitution 5.385 kr.  
Administrationsbidrag - 2,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 209 kr.  
Bygningstilskud - 4,1% af bruttodriftsudgifterne incl. støttepædagog 268 kr.  

Kommunen skal tilbyde deltidspladser til forældre på barsels- eller forældreorlov. Det betyder, at der også skal gives tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser på 30 timer ugentlig. Ved deltidsplads regulerer vi tilskuddet som en deltidsplads i forhold til andel af fuldtidsplads (deltid/fuldtid gange tilskud).

Tilskud 0 - 2 årige pr. 1. januar 2024

Deltidspladser

Kommunens tilskud 6.404 kr.
Administrationsbidrag 226 kr.
Bygningstilskud 370 kr.

  

Tilskud 3 - 5 årige pr. 1. januar 2023

Deltidspladser

Kommunens tilskud 3.369 kr.
Administrationsbidrag 133 kr.
Bygningstilskud 170 kr.

 

Ved begrænset åbningstid regulerer vi tilskuddet som begrænset åbningstid i forhold til 52 timer pr. uge. (begrænset åbningstid/52 timer pr. uge gange tilskud).