Søg støtte til dit projekt fra Udvikling Stevns (LAG)

Udvikling Stevns uddeler hvert år ca. en mio. kr. til lokale projekter. Midlerne fra Udvikling Stevns kan udgøre op til 50 % af dine projektomkostninger, mens du selv skal finde den resterende finansiering.

Du kan søge projektmidler, hvis du har en god idé til et udviklingsprojekt, som kan skabe arbejdspladser, turisme eller bosætning.

Udvikling Stevns uddeler hvert år ca. en mio. kr. til lokale projekter. Midlerne fra Udvikling Stevns kan udgøre op til 50 % af dine projektomkostninger, mens du selv skal finde den resterende finansiering.

Hvem kan søge om tilskud?

Alle kan i princippet søge om projekttilskud, men der er dog nogle retningslinjer:

  • Hvis du søger om tilskud til projekter om etablering og udvikling af små virksomheder skal du være en fysisk eller juridisk person eller en gruppe af fysiske eller juridiske personer.
  • Hvis du søger om tilskud til projekter om fremme af erhvervssamarbejde skal du være en person, en virksomhed, en institution eller en forening.
  • Hvis du søger om tilskud til projekter for at fremme udbuddet og forbedre basale servicefaciliteter og byfornyelse skal du være en privat- eller offentlig aktør.

Dog kan kun virksomheder med færre end 50 ansatte og en årlige omsætning på ansøgningstidspunktet under 10 mio. euro søge om projekttilskud.

Få hjælp og vejledning til ansøgning

Udvikling Stevns har sekretariat hos Stevns erhvervsråd, hvor koordinator Thomas Christensen står klar til at fortælle dig, hvad der skal til for, at netop dit projekt kan hente midler. Du kan få vejledning gennem hele ansøgningsprocessen.

Thomas Christensen
S:Koordinator
O:Udvikling Stevns