Sundhedsplejen

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning til gravide og nybagte forældre samt forebyggelse af sygdom for børn og unge.

Tilbud hos sundhedsplejen

Efter henvisning fra en jordemoder, læge, sagsbehandler eller andre tilbyder vi i sundhedsplejen at besøge gravide, der har særlige behov for rådgivning og vejledning.

Når du har født, får vi automatisk besked og kontakter dig. Du har ret til et barselsbesøg 4-6 døgn efter fødslen, hvis du har været indlagt under 72 timer. Ønsker du tidligere besøg kan du kontakte os. Vi tilbyder 6 hjemmebesøg i barnets første leveår. Der er mulighed for yderligere besøg efter behov.

Vi hjælper med oprettelse af barselsgrupper. En barselsgruppe består af mødre og fædre med børn på cirka samme alder fra dit lokalområde. Gruppen mødes i lokalområdet eller på skift hos hinanden.

Sundhedsplejen har Klinik på Bjælkerupvej 32, 4660 Store Heddinge. En aftale i klinikken fås kun efter forudgående aftale med en sundhedsplejerske.

Vi tilbyder telefonrådgivning fredag, lørdag og søndag/helligdage mellem kl. 17-20 på telefon 70 22 76 23. Sundhedsplejersketelefonen.dk

Kontakt sundhedsplejen

Du kan ringe til os mellem 8-16 på alle hverdage. Uden for åbningstid kan du indtale en besked på vores telefonsvarer.

Område Store Heddinge:
Stine Wøldike - 24 49 86 12
Anne Phillipsen - 21 4613 86

Område Strøby:
Helene Harder - 29 39 47 38
Birgit Skoubo Secher - 24 49 86 14

Område Hårlev:
Christina Holm Nielsen - 21 27 00 92
Tanja Blomstergren - 29 34 19 60

Chanell Boe Monrad (orlov)

Sundhedsplejens formål

  • Yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats
  • Yde en individorienteret indsats, der retter sig mod børn og unge
  • Styrke og forbedre indsatsen overfor børn og unge med særlige behov
  • Medvirke til så tidligt som muligt at opspore eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemer hos et barn og iværksætte tiltag overfor disse
  • Forbedre og samordne de tilbud, der retter sig mod alle børn og unge