Sundhedsplejen

Sundhedsplejen rådgiver og vejleder gravide samt nybagte forældre og arbejder forebyggende med børn og unges sundhed.

Hvad tilbyder sundhedsplejen

Besøg og vejledning til gravide

Efter henvisning fra jordemoder, læge eller sagsbehandler tilbyder vi hjemmebesøg til gravide med særlige behov.

Omsorg efter fødslen

Når du har født, kontakter vi dig for at aftale et barselsbesøg 4-6 dage efter fødslen. Er du udskrevet inden 72 timer efter fødslen, og ønsker du et tidligere besøg, er du velkommen til at kontakte os. I løbet af dit barns første leveår tilbyder vi op til seks hjemmebesøg og yderligere besøg efter behov.

Barselsgrupper

Vi støtter oprettelsen af barselsgrupper, hvor mødre og fædre med børn i samme alderstrin kan mødes lokalt eller skiftes til at være værter.

Klinik og telefonrådgivning

Du kan booke en tid på vores klinik på Bjælkerupvej 32, 4660 Store Heddinge, ved at kontakte en sundhedsplejerske. For telefonrådgivning, ring venligst til os fredag til søndag, samt på helligdage, mellem kl. 17 og 20 på tlf.: 70 22 76 23. Sundhedsplejersketelefonen.dk

Kontakt sundhedsplejen

Du kan ringe til os mellem 8-16 på alle hverdage. Uden for åbningstid kan du indtale en besked på vores telefonsvarer.

Christina Holm Nielsen - 21 27 00 92

Tanja Blomstergren - 29 34 19 60

Chanell Boe Monrad - 20 53 40 82

Sundhedsplejens formål

  • Yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats
  • Yde en individorienteret indsats, der retter sig mod børn og unge
  • Styrke og forbedre indsatsen overfor børn og unge med særlige behov
  • Medvirke til så tidligt som muligt at opspore eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemer hos et barn og iværksætte tiltag overfor disse
  • Forbedre og samordne de tilbud, der retter sig mod alle børn og unge

Hjælp til at blive røg- og nikotinfri

Læs om hjælp til børn og unge

Læs hvordan forældre kan hjælpe deres børn