Økonomisk hjælp fra Kommunen i særlige tilfælde

Hvis du har et særligt økonomisk behov, kan du i nogle tilfælde få hjælp fra kommunen. Du skal søge inden du pådrager dig udgiften, da du ellers ikke kan få hjælp.

Værd at vide om økonomisk hjælp fra kommunen

Du skal desværre forvente længere sagsbehandlingstid end normalt netop nu. Det gælder bl.a., hvis du ansøger om forsørgerydelser og enkeltydelser.

Den længere sagsbehandlingstid skyldes, at vi modtager mange borgere fra Ukraine i øjeblikket. Vi arbejder så hurtigt, vi kan og håber på din forståelse.

Hvis du har behov for at søge om hjælp til at betale din el- eller varmeregning, så skal du først prøve at finde en løsning selv.

For at få hjælp til din el- eller varmeregning skal alle dine egne muligheder nemlig være udtømte. Du kan f.eks.:

  • Låne penge i banken
  • Afdrage i rater til energiselskabet
  • Realisere personlig formue – f.eks. bil, der kan sælges mv
  • Optage lån i friværdien i din ejerbolig
  • Sælge aktier
  • Hæve pensionsopsparinger
  • Udnytte en kassekredit eller et nedsparingslån

Alt dette er desværre blot eksempler på muligheder, der skal være udtømte, før du kan komme i betragtning til en enkeltydelse som hjælp til el- eller varmeregning.

Sådan søger du

Opfylder du betingelserne, kan du søge alt efter, hvem du er:

For folkepensionister og førtidspensionister før 1. januar 2003

Søg om personligt tillæg på borger.dk

For førtidspensionister efter 1. januar 2003 og alle andre indkomstgrupper

Søg om en enkeltydelse på borger.dk

Vi vurderer herefter, om du er berettiget til hjælpen, når vi har modtaget din ansøgning med den nødvendige dokumentation og når du har prøvet ovenstående løsninger.

Hvis du søger om hjælp til at betale depositum til din nye lejebolig, så kommer vi forbi og tjekker boligen, inden vi træffer afgørelse.

Det gør vi for at sikre, at ingen flytter ind i en sundhedsmæssig eller brandteknisk uforsvarlig bolig.

Vejledning i økonomisk tilskud fra Kommunen

Error in BorgerModuleRendering!System.ServiceModel.ProtocolException: The content type text/html; charset=utf-8 of the response message does not match the content type of the binding (text/xml; charset=utf-8). If using a custom encoder, be sure that the IsContentTypeSupported method is implemented properly. The first 1024 bytes of the response were: ' borger.dk - Din indgang til det offentlige