Et fleksjob tager hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset

Et fleksjob er en ordinær ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsproblematikker.
Det betyder at arbejdsopgaver -og tid, bliver tilpasset det du kan klare.

Hvor kan du få fleksjob?

I et fleksjob kan du både arbejde indenfor det fag, eller den branche, hvori du er uddannet eller har erhvervserfaring, men det kan også være indenfor et andet fag eller branche. Der kan laves fleksjob i både private såvel som offentlige virksomheder, og inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper.

Der er ikke krav til merbeskæftigelse på arbejdspladsen, dvs. at et fleksjob kan variere fra 2 timer om ugen og op efter.

Kan du få et fleksjob?

Det er jobcenteret, der træffer afgørelse om bevilling af fleksjob. Inden kommunen bevilliger et fleksjob, skal du være helt eller delvist sygemeldt, enten fra din arbejdsplads eller fra ordinær jobsøgning i jobcenteret eller hos A-kassen. 

Der skal være en vurdering af dine muligheder for at arbejde på normale vilkår, fx ved omplacering, derfor skal din sag fremlægges for rehabiliteringsteamet. Rehabiliteringsteamet består af medarbejdere fra beskæftigelsesområdet, social -og sundhedsområdet og en koordinator fra regionen. Det er rehabiliteringsteamet, der foretager vurderingen af din sag.

For at blive godkendt til et fleksjob skal du:

  • være under folkepensionsalderen
  • have en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne
  • have undersøgt andre og alle muligheder for almindelig ansættelse (fx igennem omplacering eller erhvervspraktikker)

Hvordan og hvor længe gælder et fleksjob?

Et fleksjob er midlertidigt. Det bevilliges i en periode på 5 år, hvorefter din arbejdsevne - og retten til fleksjob skal revurderes. Hvis jobcenteret vurderer, at du fortsat er berettiget til fleksjob, kan du blive i det samme fleksjob.

Hvis du bevilliges et fleksjob, skal jobcenteret løbende holde opfølgninger med dig. Der skal være en midtvejsstatus efter 2½ års ansættelse i det midlertidige fleksjob. I nogle tilfælde vil arbejdsgiver blive inddraget i opfølgningen. Den næste opfølgning sker efter 4½ års ansættelse, hvor det også vurderes om fleksjobbet kan laves til et permanent fleksjob.

Hvis jobcenteret vurderer, at din arbejdsevne har udviklet sig til det bedre, vil der i samarbejde med dig, blive aftalt muligheder for øgning af arbejdstiden. Hvis jobcenteret vurderer at din arbejdsevne er forværret, tager jobcenteret stilling til om du kan blive i fleksjobordningen, eller om du skal indstilles til førtidspension.

Løn og arbejdsvilkår i fleksjobbet

Arbejdsgiveren betaler løn til dig, i det omfang, du arbejder. Du modtager løn for dine effektive arbejdstimer. Din løn suppleres med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales af kommunen til dig.

Du kan få fleksløntilskud i op til 5 år før folkepensionen. Du skal opfylde følgende krav for at modtage fleksløntilskud:

  • Have nået din fleksydelsesalder
  • Være visiteret til et fleksjob, og været det i mindst 3 måneder
  • Betale fleksydelsebidrag
  • Have optjent anciennitet i fleksydelsesordningen efter særlige regler

 Du kan undersøge og beregne dit mulige fleksløntilskud med beregneren i bunden af denne side.

 

Arbejdsforhold, løn og ferie, hvis du er i fleksjob

Error in BorgerModuleRendering!System.ServiceModel.ProtocolException: The content type text/html; charset=utf-8 of the response message does not match the content type of the binding (text/xml; charset=utf-8). If using a custom encoder, be sure that the IsContentTypeSupported method is implemented properly. The first 1024 bytes of the response were: ' borger.dk - Din indgang til det offentlige

 

Ledighedsydelse og jobsøgning, hvis du er ledig og godkendt til fleksjob

Error in BorgerModuleRendering!System.ServiceModel.ProtocolException: The content type text/html; charset=utf-8 of the response message does not match the content type of the binding (text/xml; charset=utf-8). If using a custom encoder, be sure that the IsContentTypeSupported method is implemented properly. The first 1024 bytes of the response were: ' borger.dk - Din indgang til det offentlige

 

Hvem kan få fleksjob?

Error in BorgerModuleRendering!System.ServiceModel.ProtocolException: The content type text/html; charset=utf-8 of the response message does not match the content type of the binding (text/xml; charset=utf-8). If using a custom encoder, be sure that the IsContentTypeSupported method is implemented properly. The first 1024 bytes of the response were: ' borger.dk - Din indgang til det offentlige

Adresse & kontakt

Rådhuspladsen 4
4660 Store Heddinge

 
Sikker mail for borgere:
 
 

Hjælp os med at blive bedre

Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har ros, rettelser eller forslag til forbedringer.

Udfyld formularen, så sendes din feedback direkte til webteamet, som vurderer, hvordan de bedst kan løse udfordringen. 

Send feedback