Kom i job med handicap

Har du nedsat arbejdsevne, kan kommunen tilbyde hjælp, som passer til dine særlige behov.

Som handicappet hjælper vi dig med at få og fastholde arbejde.

Det gør vi ved at give dig forskellige redskaber, f.eks.:

 • Telefonforstærker, større skærm, diktafon og indretning af arbejdspladsen.
 • Vi laver kompensationskort til, dig som er ledig, og har brug for lovning på hjælpemidler ved nyansættelse. Det gør vi, for at hjælpe dig med at øge dine chancer for ansættelse.
 • Løn til en personlig assistent i op til 20 timer pr. uge, som f.eks. kan hjælpe med praktisk assistance til fysiske arbejdsopgaver samt læsning og skrivning, hvis du har nedsat syn eller er ordblind. Har du nedsat hørelse, kan du få tegnsprogstolkning på møder og kurser.
 • Andre ordninger, som f.eks. fortrinsadgang og isbryderordningen.

Vil du vide mere, så skriv til os på: jobcenter@stevns.dk.

Løntilskud til nyuddannede med handicap

Løntilskud til nyuddannede med handicap er en særlig løntilskudsordning, der kaldes ”isbryderordningen”. Hvis du er nyuddannet og har et handicap, giver støtteordningen dig mulighed for at opnå erhvervserfaring inden for dit fagområde. Det sker ved, at du kommer i løntilskud i en offentlig eller privat virksomhed.

Et løntilskud betyder, at du bliver ansat til overenskomstmæssig løn, mens din arbejdsgiver modtager et tilskud til din løn fra jobcentret.

For at komme i en isbryderordning er det et krav, at du opfylder alle betingelserne:

 • du har et handicap
 • du har gennemført en uddannelse, der varede mindst 18 måneder
 • uddannelsen giver ret til at blive optaget i en a-kasse. Men der er ikke krav om medlemskab.
 • du mangler erhvervserfaring inden for det område, du er uddannet til
 • du bliver ansat i isbryderordningen, inden to år efter du har afsluttet din uddannelse.

Der er ikke krav om, at du skal være ledig, inden du bliver ansat i isbryderordningen. Det betyder, at du kan komme i isbryderordningen direkte fra uddannelse eller job.

Du kan være i løntilskud gennem isbryderordningen i op til 12 måneder, men også kortere tid.

Løntilskud bevilges af dit jobcenter. Kontakt derfor jobcentret, hvis du tænker, at løntilskud kan være relevant for dig.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude, eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager, fx:

 • hos kommunen

 • hos lægen

 • på hospitalets forskellige afdelinger

Læs mere om at søge aktindsigt og om offentlighed i forvaltningen:

Indhold fra borger.dk