Meld dig ledig, hvis du er medlem af en A-kasse

Er du ledig og forsikret i en a-kasse, skal du sørge for at melde dig ledig på første ledighedsdag på Jobnet.dk.

Du kan først få dagpenge fra din a-kasse, når du er meldt ledig på jobnet.dk. Senest 3 uger efter, du er meldt ledig, skal du have lagt et fyldestgørende CV (beskrivelse af uddannelse, erhvervserfaring og personlige kompetencer) ind på Jobnet.

Du skal opdatere dit CV løbende, så det altid er så korrekt som muligt. Du skal selv holde øje med, om der kommer henvendelser fra interesserede arbejdsgivere.

Efter din tilmelding som jobsøgende og ansøgning om dagpenge i din a-kasse, bliver du indkaldt til samtale i jobcentret. Her afklarer vi dine kvalifikationer, muligheder og jobønsker.

Du kan få vejledning og hjælp til jobsøgning I jobcentret. Her kan du også få tilbud om ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik, kurser m.v., og vi udarbejder en skriftlig jobplan.

Generelt gælder, at du som ledig, og som en forudsætning for at modtage offentlig forsørgelse, skal være aktivt jobsøgende. Du skal også tage imod et tilbudt job.

Senest 14 dage efter du er meldt ledig, skal du deltage i en samtale med din a-kasse om din jobsøgning. Du kan spørge din a-kasse om rådighedsregler, retten til dagpenge m.v.

Voksenuddannelse

Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder? Så besøg Voksenuddannelse. Her finder du en guide, som kan hjælpe dig i gang med valg af uddannelse eller efteruddannelse.

eVejledningen

I eVejledning sidder 30 professionelle vejledere klar til at guide dig videre på din uddannelsesvej - dag, aften og weekend.

eVejledning er et landsdækkende vejledningstilbud for unge, voksne og virksomheder. 

eVejledning.dk

Befordringsgodtgørelse

Befordringsgodtgørelse for dig som er i aktivering:
Hvis din daglige transport mellem dit hjem og aktiveringstilbud eller uddannelse ligger ud over 24 km, kan du søge om befordringsgodtgørelse.

 Ansøg om befordringsgodtgørelse

 

 Værd at vide om arbejdsløshedspenge

Error in BorgerModuleRendering!System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: There was no endpoint listening at https://www.borger.dk/_vti_bin/borger/ArticleExport.svc that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details. ---> System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 212.98.96.22:443 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream(TransportContext& context) at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream() at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStream() --- End of inner exception stack trace --- Server stack trace: at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStream() at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.Send(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory`1.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.SendRequest(Message message, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.RequestChannel.Request(Message message, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Dispatcher.RequestChannelBinder.Request(Message message, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message) Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at IArticleExport.GetArticleByID(Int32 articleID, Nullable`1 municipalityCode) at GoBasic.Services.BorgerService.BorgerIntegrationService.<>c__DisplayClass6_0.b__0() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Services\BorgerService\BorgerIntegrationService.cs:line 70 at GoBasic.Systems.Caching.ScopedCache.RequestScopeCache.Get[T](String key, Func`1 getter) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Systems\Caching\ScopedCache.cs:line 405 at GoBasic.Services.BorgerService.BorgerIntegrationService.GetArticleLinks(Int32 articleId, Nullable`1 municipalityId) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Services\BorgerService\BorgerIntegrationService.cs:line 65 at GoBasic.Model.BorgerModule.get_Links() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Model\BorgerModule.cs:line 16 at GoBasic.Presentation.Modules.BorgerModuleRendering.CreateLinks() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\Modules\BorgerModuleRendering.cs:line 67 at GoBasic.Presentation.Modules.BorgerModuleRendering.CreateControls() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\Modules\BorgerModuleRendering.cs:line 27 at GoBasic.Presentation.BaseRendering.CreateChildControls() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\BaseRendering.cs:line 26