Ressourceforløb

Hvis du er i risiko for at blive tilkendt en førtidspension, skal kommunen tilbyde dig et længerevarende ressourceforløb.

Et ressourceforløb skal støtte dig i arbejde eller uddannelse ved at genoptræne og udvikle din arbejdsevne. Forløbet består af behandling, genoptræning, virksomhedspraktik, mentor og meget andet.

Helhedsorienteret indsats

Ressourceforløbet er en helhedsorienteret indsats.

I praksis betyder det at fokus er at udvikle din arbejdsevne igennem konkrete og aktive indsatser. Derfor er dine mål og ønsker for arbejde og uddannelse udgangspunktet for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Den helhedsorienteret indsats består af hjælp og støtte i form af:

 • Beskæftigelsestilbud: der tilbydes deltagelse i virksomhedspraktikker, undervisning, uddannelsesvejledning og kompetencegivende kurser.
 • Sociale tilbud: der tilbydes vejledning om boligforhold, misbrugsbehandling, forældrestøtte, støtte-og kontaktperson til hjælp i hverdagen, mm.
 • Sundhedsmæssige tilbud: der tilbydes kurser i håndtering af angst, stress eller smerter, kostvejledning, rådgivning og støtte fra psykolog o.lign.

Tidsrammen for forløbet

Et ressourceforløb kan vare mellem 1-3 år.

Forløbet skal være så kort som muligt, men altid fokuseret på, at du modtager konkret og relevant støtte og hjælp til at vende tilbage på arbejdsmarkedet.

Du kan blive tilbudt flere forløb, hvis du ikke oplever at foregående har ført til bedring af din situation.

Igangsættelse af ressourceforløb

Din sagsbehandler vurderer om du er berettiget til et ressourceforløb.

Igangsættelsen foregår således:

 • Sagsbehandler vurderer, at du skal have et ressourceforløb
 • Sagsbehandler kontakter rehabiliteringsteamet, og forelægger din sag
 • Du indkaldes til en samtale med rehabiliteringsteamet
 • Du skal sammen med rehabiliteringsteamet lægge en plan for, hvilke tilbud der er relevante for dig
 • Du skal stå til rådighed for de tilbud, der fremgår af planen
 • Du skal løbende deltage i opfølgningssamtaler med sagsbehandler

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet består af medarbejdere fra beskæftigelsesområdet og sundheds- og socialområdet, og en sundhedskoordinator fra regionen. Der vil være mellem 4-7 personer til stedet ved samtalen, inkl. dig og din sagsbehandler.

Økonomi

I et ressourceforløb modtager du ressourceforløbsydelse. Du kan læse mere om dette herunder:

Vejledning til ressourceforløb

Error in BorgerModuleRendering!System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: There was no endpoint listening at https://www.borger.dk/_vti_bin/borger/ArticleExport.svc that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details. ---> System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 212.98.96.22:443 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream(TransportContext& context) at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream() at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStream() --- End of inner exception stack trace --- Server stack trace: at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStream() at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.Send(TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory`1.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.SendRequest(Message message, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.RequestChannel.Request(Message message, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Dispatcher.RequestChannelBinder.Request(Message message, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation) at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message) Exception rethrown at [0]: at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at IArticleExport.GetArticleByID(Int32 articleID, Nullable`1 municipalityCode) at GoBasic.Services.BorgerService.BorgerIntegrationService.<>c__DisplayClass6_0.b__0() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Services\BorgerService\BorgerIntegrationService.cs:line 70 at GoBasic.Systems.Caching.ScopedCache.RequestScopeCache.Get[T](String key, Func`1 getter) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Systems\Caching\ScopedCache.cs:line 405 at GoBasic.Services.BorgerService.BorgerIntegrationService.GetArticleLinks(Int32 articleId, Nullable`1 municipalityId) in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Services\BorgerService\BorgerIntegrationService.cs:line 65 at GoBasic.Model.BorgerModule.get_Links() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Core\Model\BorgerModule.cs:line 16 at GoBasic.Presentation.Modules.BorgerModuleRendering.CreateLinks() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\Modules\BorgerModuleRendering.cs:line 67 at GoBasic.Presentation.Modules.BorgerModuleRendering.CreateControls() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\Modules\BorgerModuleRendering.cs:line 27 at GoBasic.Presentation.BaseRendering.CreateChildControls() in D:\Solutions\GoBasicV5\GoBasic.Presentation\BaseRendering.cs:line 26

Godtgørelse ved deltagelse i tilbud

Når du deltager i tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats eller et vejlednings- og opkvalificeringstilbud, kan du modtage godtgørelse på 750 kroner om måneden. 

Godtgørelsen kan anvendes til at dække dine udgifter til transport til de første 24 kilometer, men kan dog kun gives, hvis transportafstanden overskrider 5 kilometer fra din bopæl til tilbuddets adresse.

Du kan få godtgørelsen, hvis du modtager:

 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
 • Overgangsydelse
 • Ressourceforløbsydelse

Eller hvis du som selvforsørgende eller ung under 18 år modtager beskæftigelsesrettet tilbud gennem jobcentret

Hvis du har dokumenterede begrænsninger, der gør at du ellers ikke ville kunne deltage og transportere dig til tilbuddet, kan godtgørelsen i individuelle tilfælde dække de første 5 kilometers transport.

Spørg din sagsbehandler i Jobcentret, hvis du vil vide mere om godtgørelsen.

Godtgørelsen følger tilbuddet.

Hvis du udebliver fra tilbuddet uden en rimelig grund, vil du blive trukket i godtgørelse for det antal dage, hvor du er udeblevet helt eller delvist.

Hvis du er i tilbud 1, 2, 3 eller 4 dage om ugen, bliver din godtgørelse udregnet svarende til 20%, 40%, 60% eller 80% af taksten på 750 kroner.

Godtgørelsen kan ikke udbetales, hvis du har lønindtægt mens du deltager i tilbuddet.

Godtgørelsen udbetales bagudrettet og er skattepligtig.