Døde dyr på stranden

Stevns Kommune fjerner kun døde sæler på udvalgte offentlige badestrande.

Der strander hvert år adskillige døde sæler langs kysten og de indgår i det naturlige kredsløb og fødekæden.

Døde sæler fjernes derfor kun på udvalgte offentlige badestrande, hvis de ligger indenfor den strækning som i badevandsprofilet er angivet som badestrand.

Følgende offentlige strande fjernes sælerne fra:

  • Strandparksvej
  • Strøby Egede, Ahornvej
  • Ved Lunden
  • Ved Vejs Ende
  • Magleby Skov
  • Bøgeskoven
  • Rødvig Øst
  • Rødvig Vest 
  • Revgaard

Udenfor de offentlige badestrande er det den private lodsejers ansvar at vurdere behovet – og eventuelt fjerne – døde dyr på egen matrikel.

Såfremt dyret ligger på offentlig strand kan du kontakte Natur og Miljø via tekmil@stevns.dk eller 56 57 57 57