Sådan håndterer du regnvand på din grund

Du skal i de fleste tilfælde håndtere regnvand på din egen grund. I nogle tilfælde kan du dog lede dit regnvand til Forsyningens ledning.

Du kan håndtere regnvandet på din grund på flere måder, men du skal være opmærksom på, at nogle løsninger kræver tilladelse fra kommunen.

Før du går i gang, bør du undersøge om jorden er egnet til nedsivning. Det kan du selv gøre med en såkaldt nedsivningstest.

Værd at vide om håndtering af regnvand

Faskine

Du kan vælge at etablere en faskine, som er et opsamlingssted til regnvand fra tag- og overfladearealer, der lader vandet sive ned i jorden.

Regnvandsbed

Du kan også lave et regnvandsbed til opsamling af regnvand på din grund. Regnvandsbedet samler vandet i en lavning i haven, hvorfra det langsomt kan nedsive i jorden.

Andre metoder

Der er også andre metoder til håndtering af regnvand på egen grund, f.eks. grønne tage og genanvendelse til enten havevanding eller toiletskyl og tøjvask.

Du kan læse mere om mulighederne for nedsivning i Rørcentrets anvisninger (pdf)

Du kan på en let og overskuelig måde, selv tjekke om et regnbed eller en faskine er en god løsning på netop din grund. Du kan selv undersøge jordens nedsivningsevne ved at følge Rørcentrets anvisninger (pdf).

Du kan også se denne video, der viser hvordan du selv laver undersøgelserne.

Ud fra den beregnede nedsivningsevne kan du dimensionere størrelsen på din faskine eller regnvandsbed.

Du skal have en tilladelse fra kommune, inden du begynder at etablere et anlæg til håndtering af regnvand.

Der er en række krav du skal være opmærksom på at overholde:

  • Der skal være mindst 5 meter til beboelse og bygninger med kælder.
  • Der skal være mindst 2 meter til øvrige bygninger og skel.
  • Der skal være mindst 25 meter til vandløb, sø, hav og dræn.
  • Der skal være mindst 25 meter til vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav til drikkevandskvalitet.

Du skal lave en ansøgning - husk at du også skal sende en kloakplan. Du må begynde arbejdet når du har modtaget din tilladelse fra kommunen.

Når anlægget er færdigt, skal du indsende en færdigmelding med en målsat kloaktegning der viser det udførte arbejde 'som udført'.