Invasive arter

Når udenlandske planter og dyr bliver sat ud i den danske natur, kaldes de for invasive arter.

Når planter og dyr fra udlandet bliver sluppet ud i den danske natur, kan det skade biodiversiteten.

Invasive arter spreder sig nemlig ofte og overtager pladsen fra de arter, som hører hjemme i Danmark.

Derfor er det vigtigt, at begrænse de invasive arter.

Bekæmp kæmpebjørneklo

Vi ønsker at udrydde kæmpebjøneklo helt i Stevns.

Læs, hvad du skal gøre, hvis du har kæmpebjørneklo på din grund

Invasive arter i Stevns

I Stevns Kommune finder du invasive arter som: