Kæmpebjørneklo og invasive arter

Har du en kæmpebjørneklo på din grund?
Du skal meddele os inden 1. juni, at du har planten på din grund og hvordan du vil bekæmpe den.

Hvis vi har kendskab til kæmpebjørneklo på din ejendom, skriver vi til dig i løbet af maj måned omkring årets bekæmpelse af kæmpebjørneklo. I brevet får du et link til at indberette din bekæmpelse.

Hvis ikke du har modtaget et brev, men har bjørneklo stående på din jord, så kontakt Teknik og Miljø. Så registrerer vi forekomsten, og sørger for du får information omkring hvordan du kan bekæmpe planten. Den er nemlig uønsket i hele kommunen, og vi ønsker at udrydde den helt.

Plantens saft kan give eksem, så pas på, når du bekæmper den. Hav altid beskyttende tøj og handsker på.

I Stevns Kommune har vi siden 2008 sænket bestanddelen med over 90 procent, men vi har stadig brug for din hjælp til at bekæmpe kæmpebjørneklo.

Indsatsplan for kæmpebjørneklo 2019-2028 (pdf)

Hvidbog vedr. indsatsplan 2019-2028 for bekæmpelse af kæmpebjørneklo (pdf)

Værd at vide om Kæmpebjørneklo

Du skal meddele os inden den 1. juni, at du har planten på din grund og hvordan du vil bekæmpe den.

Husk at indberette din bekæmpelse i år.

Kæmpebjørneklo er ikke naturligt hjemmehørende i Danmark. Bjørneklo kvæler mange af vores naturlige planter og ødelægger dermed føde og leve steder for mange dyr.

Kæmpebjørneklo er en flerårig plante som udelukkende formerer sig ved frøspredning. Kæmpebjørneklo blomstrer typisk i sit andet eller tredje leveår, hvorefter planten dør.

Hver plante danner i gennemsnit 20.000 frø, hvoraf størstedelen er levedygtige.

For bekæmpelse uden anvendelse af sprøjtemidler gælder følgende frister:

  • Første bekæmpelse skal være foretaget inden udgangen af maj
  • Anden bekæmpelse skal være foretaget inden udgangen af juni 
  • Tredje bekæmpelse skal være foretaget inden udgangen af juli

For kemisk bekæmpelse med tilladte sprøjtemidler gælder følgende frister:

  • Første bekæmpelse skal være foretaget inden 20. maj 
  • Anden bekæmpelse skal være foretaget inden 31. maj, mindst 10 og max 14 dage efter den første bekæmpelse
  • Senere bekæmpelser skal foretages i juni og juli
  • Sidste bekæmpelse, i form af rodstikning, skal være foretaget inden udgangen af september.

Plantens saft kan give eksem, så pas på, når du bekæmper den. Du skal altid have beskyttende tøj og handsker på.

Stevns Kommune anbefaler, at planten bekæmpes ved at rodstikke, det vil sige at man kapper planten 5 - 10 cm under jordoverfladen.
Når man får mest af roden med op, er chancen større for, at planten dør.

Slåning sætter planten tilbage, men gør så til gengæld det, at den ikke blomstrer og derfor overlever i mange år. Til sidst vil den dog forsvinde. Jo oftere du slår, jo hurtigere forsvinder planten.

Kæmpebjørneklo er en 2-årig plante, som blomstrer i sit andet år, hvorefter den dør. Hvis ikke den har haft kraft nok til at sætte blomst i det andet år, så dør den ikke, men vil prøve at samle kraft til at blomstrer i de efterfølgende år. 

Planten lægges til udtørring eller du kan lægge planten i en pose i skraldespanden.

Hvis der er blomsterskærme skal disse destrueres. Det kan du gøre ved at lægge dem i en pose og smide den ud i skraldespanden.

Giv et praj, hvis du ser en kæmpebjørneklo i naturen. 

Ved eventuel manglende bekæmpelse af kæmpebjørneklo har Stevns kommune mulighed for at udstede påbud om iværksættelse af bekæmpelsen.

I forbindelse med udstedelsen af et påbud skal ejeren have en frist på mindst 14 dage til at foretage bekæmpelsen samt en frist for, hvornår kommunen agter, at kontrollere om bekæmpelsen er udført.

Hvis påbuddet ikke efterkommes kan kommunen foretage bekæmpelsen for ejerens eller brugerens regning.

Invasive arter

Når udenlandske planter og dyr bliver sat ud i den danske natur, og de presser de danske hjemmehørende arter, kaldes de for invasive arter, og slippes de ud i den danske natur, kan det skade biodiversiteten.

Invasive planer spreder sig ofte og overtager pladsen fra de arter, som hører hjemme i Danmark.

Derfor er det vigtigt, at begrænse invasive arter.

Invasive arter i Stevns

I Stevns Kommune finder du invasive arter som: