Klimaplan

Stevns Kommune får en ny klima- og energiplan i løbet af sommeren 2023.

Stevns Kommune skal være klimaneutral senest i 2050 og vil nu fastlægge ambitiøse reduktionsmål for udledningen af drivhusgasser i 2030.

Mål og initiativer vil indgå i den klima- og energiplan, som skal vedtages sommeren 2023.

Om DK2020 projektet

Arbejdet med Stevns Kommunes klima- og energiplan foregår i regi af DK2020-projektet, som involverer næsten alle landets kommuner, Realdania, Kommunernes Landsforening, de fem regioner og CONCITO – Danmarks Grønne Tænketank.

I DK2020-projektet skal kommunerne bruge en tilpasset udgave af den standard for klimaplanlægning, som anvendes af det internationale C40-bynetværk for klima-ambitiøse storbyer.

DK2020-projektet omfatter også klimatilpasning.

Læs mere om klimatilpasning her

Mere viden om projektet

Vi udbygger siden her, efterhånden som arbejdet med Klima- og energiplanen skrider frem.

Find mere info om DK2020 projektet på CONCITOs hjemmeside