Vedvarende energi i Stevns

Vi sætter politisk fokus på vedvarende energi det første halve år i 2023, hvor vi undersøger behovet og mulighederne for at lave strøm med solcelleanlæg og vindmøller i Stevns.

  • Kommunalbestyrelsen har holdt temamøde og vi har haft møder med særlige interessenter i starten af februar.

  • Vi har holdt borgermøde med stevnsborgerne den 13. februar 2023 i Sydstevnshallen.

  • 4000 stevnsborgere fik et spørgeskema om vedvarende energi i slutningen af februar 2023.

Du finder indholdet fra møderne i februar og resultatet af spørgeskemaundersøgelsen længere nede på denne side.

Kontakt

Udvikling
S:Politik & Borger