Egehaven - Plejecenter i Strøby Egede

Egehaven ligger i udkanten af Strøby Egede, tæt på offentlig transport, indkøbscenter og Køge bymidte.

Værd at vide om Egehaven plejecenter

Plejecenter Egehaven
Egehaven 2
4600 Køge
Tlf.: 56 57 58 58
Send mail til egehaven@stevns.dk

I samråd med beboerne tilrettelægger vi forskellige aktiviteter såsom små udflugter, oplæsning, film og musik m.m.

Bruger- og pårørenderådet er med til at træffe beslutninger om forholdene på Egehaven. Rådet består af beboere, pårørende og ansatte.

Du kan kontakte kontoret på Egehaven, hvis du har et forslag, du gerne vil have drøftet i Bruger- og pårørenderådet.

Læs vedtægter for bruger- og pårørenderåd ved plejeboligerne i Stevns Kommune (pdf)

Læs forretningsorden for Bruger- og pårørenderåd ved plejeboligerne i Stevns Kommune (pdf)

Formålet med Venne- og Støtteforeningen er at styrke og udvide kontakten mellem Egehaven og omverdenen. Det bidrager til, at beboerne kan få opfyldt ønsker, som er medvirkende til, at hverdage og festdage bliver så indholdsrige som muligt, gerne i samarbejde med andre foreninger, for at fremme vores formål bedst muligt.

Der findes ikke i øjeblikket en Støtteforening til Egehaven, men vi ønsker os meget en igen. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte kontoret på Egehaven.

Det er Stevns Kommunes Visitationsudvalg, som står for dit lejemål. Når du er godkendt til en plejebolig, får du tilsendt en lejekontrakt, som du skal returnere til Ejendomsadministrationen Lejerbo i underskrevet stand.

Ønsker du at se lejemålet inden indflytningen skal du kontakte Lejerbo på 20 47 80 15.

Vi har lavet en mappe, som vil kunne svare på mange spørgsmål. Mappen ligger i boligen og har også information om bl.a. ejendomsfunktionærens opgaver i boligen og på plejecentret.

Ved indflytning vil du og dine pårørende blive budt velkommen og modtaget af den medarbejder, der er din kontaktperson.

Det er vigtigt, at du føler dig tryg og velkommen i dit nye hjem, og derfor beder vi familie eller pårørende om at hjælpe ved indflytningen, så dine møbler og andre personlige ting er på plads, når du flytter ind.

Der må ikke være møbler i badeværelset. Derudover fraråder vi gulvtæpper og for mange pyntegenstande - særligt hvis du ikke selv støver af.

Inden for de første 14 dage taler vi med dig og din familie om dine interesser og hvad du har beskæftiget dig med i dit liv. 
Ved indflytning skal du selv sørge for:

 • Gardiner og gardinstænger samt opsætning
 • Pedalspande til køkken og bad
 • Badeforhæng
 • Lamper til stue og soveværelse
 • Dyne, hovedpude, sengetøj m.v. (El-senge forefindes i samtlige lejligheder)
 • Personlige møbler, tøj m.v.

Opsigelse

Opsigelse for plejeboliger er 1 måned, gældende fra den 1. i en måned og måneden ud. Opsigelsen skal være skriftlig.

Når boligen er fraflyttet i ryddelig og rengjort stand, udarbejder vi en synsrapport. Rapporten udarbejdes sammen med dig og dine pårørende samt en boligadministrator fra Lejerbo.

Forsikringer

Du er selv ansvarlig for at tegne indboforsikring samt evt. ansvars- og brandforsikring. Stevns Kommune har tegnet de nødvendige bygningsforsikringer.

Husdyr 

Det er ikke tilladt at holde husdyr på Egehaven.

 • Boligernes størrelse

Boligerne er på 67 m2 og indeholder følgende:

 • Kombineret stue/køkken 22 m2
 • Soveværelse 12 m2
 • Bad/wc 9 m2
 • Fællesareal (egen andel) 24 m2

Det fælles boligareal indeholder bl.a. gangarealer, fælles opholdsrum med køkken, spiseplads og hyggeområder, vaskeri og frisør.

Kaldeanlæg

Der er et bærbart nødkaldeanlæg i alle boliger.

Post

Hver plejebolig har en postkasse. Én gang hver måned bliver der uddelt beboerbladet 'Egebladet' til alle beboerne på plejecentret.

Ejendomsfunktionær

Der er tilknyttet pedelhjælp til boligerne. Pedellens opgave er primært at vedligeholde og reparere bygninger og vedligeholde bebyggelsens grønne områder samt renholde adgangsveje, stier m.v.

Maden på Egehaven kommer fra Madservice Stevns Kommune. Du kan vælge at spise på din egen stue eller i fællesrummet. Vi serverer kaffe, frugt og kolde drikke som mellemmåltider.

Vil du fejre din fødselsdag eller en anden stor begivenhed kan du selvfølgelig gøre det på Egehaven. Du og dine pårørende kan aftale nærmere med køkkenpersonalet. Køkkenet er meget fleksibelt!

Læs mere om Madservice Stevns Kommune.

Køkkenet udgiver bladet 'Den Grønne Madkurv', som indeholder menuplaner.

Herudover kan du tilkøbe drikke med kapsel: snaps, øl, sodavand samt vin.

Til visse menuer på kostplanen samt på højtidsdage/ved andre særlige begivenheder serverer vi vin til maden. Og til frokoster på helligdage serverer vi snaps og øl/sodavand. Disse drikkevarer er med i den samlede pris.

Betaling for maden sker over din pension og afregnes i måneden efter, at måltiderne er spist. Det vil sige, at mad spist i januar trækkes i pensionen gældende for marts måned.

Selvom du vælger den fulde døgnkost, vil du altid kunne melde fra, hvis du ikke er tilstede til måltidet. Og der sker automatisk fradrag i betalingen.

Priser for mad

Madservice

  2024 2023
Fuld kost på plejecentre pr. måned 4.113 kr.  3.958 kr.
Døgnpris på plejecentre 133 kr. 127 kr.
Døgnpris på plejecentre, ægtefælle 133 kr. 127 kr.
Døgnpris for borger udenfor kommunen  133 kr. 127 kr. 

 

Madservice, kølemad pr. dag

  2024 2023
Hovedret, udbragt 61 kr. 49 kr.
Hovedret, udbragt, ægtefælle 55 kr. 43 kr.
2 retter udbragt 75 kr. 60 kr.
2 retter, udbragt, ægtefælle 69 kr. 54 kr.
Biret 18 kr.  15 kr.
2 retter i café på centrene 75 kr. 57 kr.
Ophold på korttidspladser
madservice + øvrige udgifter pr. dag
170 kr. 163 kr. 

Rengøring

Vi opfordrer dig til at hjælpe med rengøring i det omfang, du har mulighed for det. Herudover bliver der gjort rent i din bolig en gang hver 14. dag  efter den standard, der er i Stevns kommune.

Fællesarealerne rengør vi dagligt.

Vask

Som en del af servicepakken kan du tilmeldes vasketøjs ordning, men din pårørende har også mulighed for at hjælpe med det. 

Vinduespudsning

Ejendomsselskabet pudser vinduer i alle fællesrum. Ønsker du at få pudset vinduerne i din bolig, skal du selv sørge for en vinduespudser. Egehaven har aftale med en vinduespudser og den aftale har du mulighed for at koble dig på. Du skal selv afregne med vedkommende.

Priser for leje af linned og vask

Plejetilbud - pris

2024

2023

Servicepakke excl. leje/vask af linned og tøj 254 kr. 246 kr.
Vask/leje af linned 285 kr. 276 kr.
Vask af tøj 70 kr. 68 kr.
Korttidsplads   163 kr.

Hvis du ønsker tv-pakker, telefon og evt. internet skal du eller dine pårørende selv sørge for det, da det er et privat anliggende mellem lejer og udbyder (Dansk Bredbånd, Jay.Net og FastTV). Der er indrettet stik i samtlige lejligheder.

Telefon & licens

Telefonen skal helst være flyttet inden indflytningsdagen. Du skal selv betale for TV-licensen.

Læge

Selvom du er flyttet ind på Egehaven kan du godt beholde din egen praktiserende læge. Det kan dog give mening at skifte læge i forbindelse med indflytning. Tal med personalet om, hvorvidt et det giver mening at skifte læge for dig.

Medicin

Personalet administrerer din medicin og genbestiller medicin hos egen læge, medicinen bringes fra apoteket til plejecentret, hvor det opbevares i et aflåst skab.

Plejepersonalet hjælper dig med at give medicinen på de rette tidspunkter.

Tandlæge

Der tilbydes omsorgstandlæge til de borgere, der ikke kan komme til egen tandlæge. Betalingen for dette er et fast beløb pr. måned. Plejepersonalet har ikke mulighed for at følge dig til tandlæge.

Priser på tandpleje

Takster for kommunale tandpleje og omsorgstandlæge 2024 2023
Omsorgstandpleje egenbetaling pr. måned 48,33 kr. 47,50 kr.
Specialtandpleje egenbetaling pr. måned Cirkulære Cirkulære
Børnetandpleje (0-15 år) egenbetaling pr. måned  Cirkulære Cirkulære

Frisør

Vi har en frisør på Egehaven, som kommer hver torsdag. Hun har sin egen lille salon på Egehaven. Du skal betale frisøren kontant.

Fodterapeut

Fodterapeuten kommer efter aftale i dit eget hjem og du skal selv betale.

Gymnastik

1 gang om ugen har du mulighed for at være med til at lave gymnastik.

Gudstjeneste

I Egehaven er der gudstjenester én gang om måneden, her læses Ordet og der er mulighed for nadver. Efter ønske synger vi årstidens salmer og sange.