SSP Stevns

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

SSP Stevns

SSP-samarbejdet er forankret i UngStevns

Målsætningen er at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har en kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag.

Den primære og vigtigste indsats er at opbygge unges sociale kompetencer og deres sociale kapital gennem fokus på det positive og engagerede ungdomsliv.

SSP-samarbejdet er forankret i UngStevns.

Værd at vide om SSP´s indsatsformer

Den proaktive indsats er en række positive tilbud, som opbygger de unges sociale kompetencer og deres sociale kapital:

  • ”PULS”: Stevnsskolernes tilbud om ”pædagogik, udvikling, læring og samarbejde” – aktiviteter indenfor sport og natur
  • Sidste skoledag
  • Ungecaféer
  • Konflikthjælp og mægling
  • Hjælp til projektarbejde
Temaer i den forebyggende undervisning er: 
  • Unge og kriminalitet
  • Unge og rusmidler
  • Unge og e-trivsel

SSP-konsulenten tilbyder undervisning i klasserne og oplæg til forældremøde med fokus på ovennævnte temaer på de relevante klassetrin.

Den reaktive indsats er den sociale opgave i forbindelse med en ung person med bekymrende adfærd eller anden uhensigtsmæssig adfærd.

Unge, som begår kriminelle handlinger er ikke kriminelle – betegnelsen er stigmatiserende. Deres handlinger har oftest store personlige og familiære omkostninger. En tidlig, koordineret, tværfaglig og målrettet indsats på bekymrende adfærd er derfor nødvendig.

Det kan bl.a. være i forhold til:

  • Forebyggelse af radikalisering
  • Rocker/bandeindsats

Der tilbydes individuel rådgivning og vejledning til både forældre og unge.

René Christensen
S:SSP-konsulent, Område Nord
Senest opdateret 01-05-2024