Musikskolens bestyrelse

Mød Stevns Musikskoles bestyrelse:

Line Krogh Lay

Formand

Politisk udpeget repræsentant

Heidi van den Heijkant Christiansen

Politisk udpeget repræsentant

Casper Lyngby

Forældrerepræsentant

Rikke Vigsø

Forældrerepræsentant

Flemming Bødker Schaaf

Repræsentant for skolerne på Stevns

Johannes Gissel

Lærerrepræsentant fra musikskolen

Hans Peter Michaelsen

Politisk udpeget suppleant