Botilbud

I Stevns Kommune har vi to botilbud - Brohøj i Klippinge og Birkehuset i Store Heddinge.

Brohøj

Brohøj er vores botilbud til dig som enten har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller dig med en senhjerneskade.

Du finder Brohøj på adressen Brohøj 27, 4672 Klippinge, hvor der er ca. 5 minutters gang til stationen med togforbindelse til Store Heddinge og Køge.

Find Brohøj på kort i Google Maps.

Målgruppen, som kan bo på Brohøj er bred, og vi har derfor inddelt Brohøj i tre grupper - det vi kalder "leve-bo-miljøer".

Gruppe 1

Består af 12 pladser til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i form af udviklingshæmning eller hjerneskade. Det kan også være borgere der har udviklet demens. Fælles for dem alle er, at de har følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder og derfor ikke kan fungere uden støtte og vejledning.

De 12 lejligheder består af 2 værelser. Beboerne deles om fællesarealerne og skal derfor kunne trives i et socialt fællesskab.

Gruppe 2

Består af 6 pladser og 2 aflastningspladser til sårbare voksne med psykiske og sociale udfordringer. Beboerne i denne gruppe har behov for støtte til at udvikle sociale kompetencer og til at klare f.eks. personlig hygiejne, rengøring, økonomi og madlavning.

Lejlighederne i denne gruppe ligger mere selvstændigt end gruppe 1. Fællesarealet er heller ikke så stort som i gruppe 1, da meget af støtten foregår i lejligheden.

Gruppe 3

Består af 8 pladser til voksne og ældre med senhjerneskader samt beboere med skader på grund af et langvarigt alkoholmisbrug. Fælles for alle beboere er, at de har adfærdsmæssige udfordringer. De kan f.eks. være udadreagerende, have et misbrug eller isolerer sig.

Beboerne kan ikke lære hensigtsmæssig adfærd, så vi arbejder med en pædagogisk tilgang som er konflikt- og stressnedsættende.

Vi har tre forskellige grupper på Brohøj, som du kan kontakte direkte via telefon:

  • Gruppe 1 - afdelingen til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan kontaktes via telefon 21 37 12 27.
  • Gruppe 2 - aflastningspladser til sårbare voksne med psykiske og sociale udfordringer kan kontaktes via telefon 21 79 57 85.
  • Gruppe 3 - afdelingen til voksne og ældre med senhjerneskader samt beboere med skader på grund af et langvarigt alkoholmisbrug kan kontaktes via telefon 40 19 75 63.

Ved akut behov kan du ringe til vores døgntelefon via 29 49 91 34.

Læs mere om de enkelte grupper under fanen "Hvem kan bo på Brohøj".

Ja, der er ledige pladser i øjeblikket.

Kontakt os på telefon 51 16 80 66, hvis du vil vide mere.

Birkehuset

Birkehuset er vores botilbud til dig med en varig nedsat funktionsevne, f.eks. Downs syndrom.

Du finder Birkehuset på adressen Overdrevsvej 31, 4660 Store Heddinge.

Find Birkehuset på kort i Google Maps.

Birkehuset består af 5 pladser til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i form af udviklingshæmning eller hjerneskade. Det kan også være borgere der har udviklet demens. Fælles for dem alle er, at de har følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder og derfor ikke kan fungere uden støtte og vejledning. Huset har døgnbemanding.

Beboerne deles om fællesarealerne og skal derfor kunne trives i et socialt fællesskab.

Alle beboere deltager i daglige gøremål f.eks. rengøring af egen lejlighed og fælles lokaler, ugentlige maddage, indkøb, tøjvask og planlægning af ugen. 

Vores indsatser tager udgangspunkt i beboerens funktioner, livshistorie og miljø, og vi arbejder ud fra mål og delmål, som fastsættes mellem beboer, sagsbehandler og relevante personer i beboerens netværk.

 

Du kan kontakte os via tlf. 56 50 21 71.

Nej, der er ingen ledige pladser i Birkehuset i øjeblikket.

Tilbudsportalen

Tilbudsportalen er et værktøj for sagsbehandlere.

På Tilbudsportalen er det nemmere at finde relevante tilbud der retter sig direkte mod den enkelte borgers specifikke problemstilling.

Læs om Brohøj på Tilbudsportalens hjemmeside

Læs om Birkehuset på Tilbudsportens hjemmeside