Hjælpemidler

Har du eller dit barn brug for et hjælpemiddel?

Du kan søge hjælp til hjælpemidler, støtte til køb af bil eller boligændringer, hvis din eller dit barns funktionsevne er varigt fysisk eller psykisk nedsat.

Værd at vide om hjælpemidler

Kommunen kan yde støtte til hjælpemidler, når hjælpemidlet kan afhjælpe varige følger af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det skal samtidig vurderes, at være en væsentlig lettelse i dagligdagen.

Der kan eksempelvis gives støtte til følgende hjælpemidler og boligindretning:

  • Kropsbårne hjælpemidler, fx ortopædisk fodtøj, proteser, parykker samt syns- og høretekniske hjælpemidler.
  • Engangshjælpemidler som f.eks. injektions- og testmateriale til diabetikere samt stomihjælpemidler.
  • Hjælpemidler til udlån eller tilskud til køb af forbrugsgoder, fx rollatorer, kørestole, el-køretøjer, toiletstole med mere.
  • Boligindretning, fx udligning af dørtrin, opsætning af greb, etablering af rampe, opsætning af pavillon med mere.
  • Støtte til køb af bil samt særlig indretning af bil.

Du kan ikke få hjælp til:

  • almindeligt indbo, eksempelvis almindelige stole, senge og telefoner
  • behandlingsredskaber, eksempelvis kondicykel
  • hjælpemidler, der er købt inden du har ansøgt