Hjerneskade

At være hjerneskadet kan være forbundet med store udfordringer, både for dig der bliver ramt af en hjerneskade og for dine pårørende.

Læs her på siden hvordan vores særlige koordineringsteam kan hjælpe, så du og dine pårørende får tilbudt et sammenhængende og koordineret forløb.

Værd at vide om koordineringsteamet

Koordineringsteamet består af:

  • medarbejdere med særlige uddannelser inden for hjerneskadeområdet. Medarbejderne er fra forskellige enheder i kommunen og har dermed forskellige faglige baggrunde.
  • en neuropsykolog, som er tilknyttet teamet 8-10 gange årligt.

Koordineringsteamet hjælper med at skabe sammenhæng imellem de tilbud og indsatser, du får tilbudt fra for eksempel jobcenter, genoptræning osv. i Stevns Kommune.

 

Koordineringsteamet udpeger en tovholder, som bliver din primære kontaktperson. Tovholderen kontakter dig, når koordineringsteamet har drøftet din henvendelse på et møde.

Det overordnede mål for alle indsatser vil altid være at støtte dig i at mestre din nye livssituation. Det kan f.eks. være hvis du  har haft en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning og har brug for støtte til at koordinere de indsatser, du får tilbudt.

Koordineringsteamet træffer sine beslutninger med afsæt i din og dine pårørendes situation og på baggrund af medarbejdernes faglighed. 

Du vil blive tilbudt en samtale hos koordineringsteamet, hvis teamet vurderer, at der er behov for det.

Du kontakter vores visitator på området, som er kontaktperson mellem borgere med hjerneskade og koordineringsteamet.

Herefter vil vi i samarbejde med dig, dine pårørende, det ansvarlige sygehus og din praktiserende læge beskrive din situation og dit behov for hjælp fra Stevns Kommune.

Koordineringsteamet vil efterfølgende se på din sag med fokus på, hvordan vi bedst muligt tilgodeser dine behov. 

Du kommer i kontakt med os via telefon 56 57 52 32 i telefontiden mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.00 - 10.00.

Ingen tilbud og aktiviteter i øjeblikket.