Få hjælp til livet med kronisk sygdom

I Stevns har vi en række sundhedstilbud til dig, der lever med KOL, hjertesygdom, type 2-diabetes eller kræft.

Kontakt egen læge

Du skal kontakte din egen læge eller din kontaktlæge på sygehuset for at få en henvisning til rehabilitering. Når du er henvist, bliver du kontaktet af en fagperson i kommunen, som hjælper dig videre. Sammen planlægger I de aktiviteter, som du har behov for, for at få en god og meningsfuld hverdag.

Det er gratis at deltage. Du skal blot selv sørge for transport.

Sundhedstilbud

Vi tilbyder individuelle samtaler, fysisk træning og temamøder med oplæg fra fagpersoner samt dialog mellem deltagerne.

Du får bl.a. hjælp til forbedret fysisk og psykisk velvære, kostvejledning og møder andre i lignende situation. Emner kan være:

  • Hverdagen med sygdommen
  • Psykiske reaktioner
  • Kost- og motionsvaner
  • Bivirkninger og senfølger
  • Hvordan du bruger din energi bedst

Temamøder foråret 2024

Temamøderne er for alle der har lyst og finder det relevant. Møderne er også for dig, der er pårørende.

Møderække

Undervisning på En bedre hverdag - for kronikere med KOL, hjertesygdomme, diabetes type-2 og kræft samt andre interesserede borgere

Undervisningen finder sted i Multisalen på Sundheds- og frivillighedscenteret i Hårlev på nedenstående datoer fra klokken 13.30-14.30.

OBS Tidspunktet den 30. april er kl. 12.30-14.30.

Tirsdag den 9. april "Hverdagen med diabetes"

v/farmakonom Rie og diabetessygeplejerske Carina.

Målgruppe: Borgere med diabetes type 2.

Tirsdag den 30. april "Psykiske reaktioner ved en kræftsygdom"

Foredrag v/psykolog Linda Resen fra Kræftrådgivningen i Næstved. Foredraget vil indeholde oplæg og samtaler i plenum, samt inddragelse af reaktioner hos pårørende og de ændrede familiedynamikker, som mange oplever.
*Tidspunkt: fra kl. 12.30 til kl. 14.30. Denne dag ingen træning.

Målgruppe: Borgere der enten har eller har haft Kræft samt deres pårørende.

Tirsdag den 7. maj "Mundsundhed ved kronisk sygdom"

v/tandklinikassistent Janne.

Tirsdag den 4. juni "Kostrådene med særligt fokus på protein"

v/diætist.

Tirsdag d. 18. juni "Energiforvaltning"

v/ergoterapeut Sevinc.

Tilmelding og spørgsmål til møderne

Hvad drejer din henvendelse sig om? *

Angiv dit telefonnummer, så vi kan ringe dig op

Angiv din mailadresse, så vi kan kontakte dig

Felter med (*) skal udfyldes

Mødested

Multisalen på Sundhed- og Frivillighedscenteret, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev.

Få flere oplysninger

Søg på ’sundhedstilbud’ på sundhed.dk eller  kontakt din kommunale sundhedsafdeling.

Kontakt

Center Sundhed & Omsorg
Telefon: 56 57 54 54 
Mail: aktivtraen@stevns.dk