Træning

Du har mulighed for at få genoptræning eller hjælp til at vedligeholde din træningen, hvis vi vurderer, du har behov for det.

Træningen bliver varetaget af fysioterapeuter og/eller ergoterapeuter, som udarbejder en plan og målsætning for træningen sammen med dig.

Værd at vide om genoptræning og vedligeholdende træning

Du kan få tilbud om træning:

  • hvis du har behov for afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke bliver behandlet i forbindelse med en indlæggelse. (Serviceloven)

  • hvis lægerne på sygehuset vurderer, at du har behov for genoptræning efter din behandling på sygehuset. (Sundhedsloven)

     

Rammerne for træning er nærmere beskrevet i Stevns Kommunes kvalitetsstandarder, som er en samlet beskrivelse af kommunens ydelser inden for social og sundhedsområdet.

Hvis du har været indlagt :

Hvis du har været til behandling på sygehuset, og lægen har vurderet, at du skal have genoptræning, skal sygehuset sende en genoptræningsplan til Træningsenheden. Vi skal give dig en tid til samtale om din træning inden for 7 dage, medmindre andet er angivet i genoptræningsplanen. Du vil modtage indkaldelse enten pr. telefon eller via. e-Boks.

Hvis vi ikke har kapacitet til at give dig en tid indenfor 7 dage, har du ret til at gøre brug af det frie valg, hvilket vi vil informere dig om.

Hvis du ikke har hørt noget, kan det skyldtes, at sygehuset ikke har fået afsendt genoptræningsplanen, også bør du kontakte Træningsenheden på tlf.: 56 57 53 42 i tidsrummet kl. 08:00 - 10:00.

Hvis du ikke har været indlagt:

Skal du eller dine pårørende kontakte Visitationen mandag-torsdag fra kl. 8.00-10.00 på tlf. 56 57 52 32. Visitationen vil tage en samtale med dig omkring din funktionsnedsættelse og herefter vurdere om du er berettiget til træning.

Din egen læge kan også sende en henvisning til Visitationen. Visitationen vil herefter vil kontakte dig.

Du har frit valg i forbindelse med genoptræning efter sygehusindlæggelse.

Det betyder, at:

  • du har ret til at vælge mellem de tilbud, som Stevns Kommune har oprettet ved egne institutioner eller aftalt med tredje part.
  • du har ret til at vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner dog ikke andre kommuners aftaler med tredje part

Hvis du ønsker at modtage din genoptræning i en anden kommune, vil visitationsenheden i Stevns Kommune videresende din genoptræningsplan til denne kommune, som derefter vil kontakte dig for aftale om genoptræning.

Du skal være opmærksom på, at en anden kommune kan afvise at modtage dig som fritvalgspatient, hvis de ikke har kapacitet til at modtage dig.

Læs mere om befordring og befordringsgodtgørelse i Sundhedslovens kapitel 53.

Træning kan foregå i træningscenter eller i dit eget hjem efter en individuel vurdering af en fysioterapeut eller ergoterapeut.

Stevns Kommune har træningscenter på følgende adresse, hvor træningen kan være individuel træning eller holdtræning:

Sundhedscentret i Hårlev
Hovedgaden 46
4652 Hårlev

Terapeuten, som er ansvarlig for træningen, fungerer samtidig som kontaktperson for dig gennem hele træningsperioden.

I forbindelse med første træning aftaler du med terapeuten, hvor og hvornår træningen skal foregå og du får udleveret nærmere kontaktoplysninger.

Er du visiteret til træning under dit midlertidige ophold på Rehabiliteringscentret Stevnshøj, foregår din træning der.

Som hovedregel skal du selv sørge for kørsel til og fra træning.

Ret til kørsel i forbindelse med genoptræning

Når du har fået en genoptræningsplan fra sygehuset, har du i visse tilfælde ret til befordring eller befordringsgodtgørelse. Det gælder, hvis:

  1. Du modtager pension.
  2. Afstanden mellem din bopæl og stedet, hvor du genoptræner, er mere end 50 km.
  3. Din tilstand gør, at du ikke kan rejse med offentlige transportmidler.

 

Bestil kørsel hos Kørselskontoret

Åbningstider

Alle hverdage klokken 8:00-10:00

Telefonnummer

56575204

Betaling for kørsel

Hvis du vælger et andet genoptræningssted end der, hvor vi tilbyder træningen, er vi kun forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse svarende til, hvad du ville være berettiget til, hvis du havde valgt det genoptræningssted, som Stevns Kommune havde tilbudt.

Sundhed & Omsorg
Træning
Hovedgaden 46
4652 Hårlev
Tlf.: 56 57 53 42, hverdage mellem kl. 8.00 - 10.00
Send en mail til vores træningsenhed

Senest opdateret 19-02-2024