Færdsel på isen

Det er forbudt at færdes på isen i Stevns Kommune selv om der er is på søer, gadekær mv.

Al færdsel på isen i Stevns Kommune er forbudt.

Når der kommer hård frost i en periode kan der komme is på mange af vandområderne i kommunen, men selvom isen ser solid ud, kan det være livsfarligt at færdes på den. Stevns Kommune sætter ikke forbudsskilte op ved kommunens vandområder som fx kyststrækning, søer eller gadekær. Dette er dog ikke ensbetydende med, at det er ufarligt eller lovligt at færdes på isen.

Stevns Kommune foretager ikke opmåling af isens tykkelse. Der er mange faktorer som har betydning på kravet til tykkelsen og selv om isen et sted er tyk, kan fx strømforhold skabe steder med tynd is.