Trafiktællinger og hastighedsmålinger

Kommunen udfører hvert år trafiktællinger på vejene. Her kan du se antallet af biler eller lastbiler samt hastigheden.

Trafiktællinger og hastighedsmålinger

Trafiktællinger udføres løbende rundt i kommunen. De bruges til at følge udviklingen af trafikken og til at få konkret viden om hastigheden.

Tællingerne udføres oftest med to slanger, som placeres på tværs af vejen. De er koblet til et måleapparat, der kan skelne imellem typen af køretøjer og deres hastighed.

Hvad betyder tallene?

Et gennemsnit for antallet af køretøjer i løbet af et døgn.

Gennemsnittet er beregnet som gennemsnit over hele året og bruges til at give et sammenligneligt tal for trafikmængden.

Et gennemsnit af alle køretøjers hastighed.

Gennemsnittet kan blive trukket ned, hvis der er mange langsomme køretøjer. Tallet kan derfor se lavt ud ift. den hastighed man oplever når man står på stedet.

Et gennemsnit for antallet af lastbiler i løbet af et døgn.

Gennemsnittet er beregnet som gennemsnit over hele året og bruges til at give et sammenligneligt tal for mængden af lastbiler.

Den hastighed som 85% af alle køretøjer holder sig under.

Tallet beskriver bedst den hastighed man oplever på stedet, da hovedparten holder sig under denne hastighed. Det fortæller hvor hurtigt den almindelige bilist kører på stedet.