Veje og fortove

Hvis du finder et hul i vejen, et væltet træ eller et andet problem på vores veje og stier - så fortæl det til os.

Vi arbejder på Kystvejen

I perioden fra tirsdag den 14. februar og frem mod sommerferien arbejder vi sammen med Klar Forsyning på Kystvejen mellem Brinken og svinget bag ved Netto. 

Det skal vi lave:

  • Fortov på strækningen
  • Kystsikre og hæve en del af vejbanen som led i at sikre mod oversvømmelse
  • Etablere en afvandingsledning

Efter 1. april

På en del af strækningen mellem Brinken og svinget bag ved Netto vil der være prioriteret kørsel (køretøjer i den ene kørselsretning har fortrinsret), og samtidig kommer der en hastighedsbegrænsning på 30 km/t.

Følg med på Facebook

Følg med i arbejdet via KLAR Forsynings Facebook-gruppe

Planlagt vedligehold af de Stevnske veje

Se listen over planlagt arbejde i år (NCC) – vær opmærksom på at listen er en oversigt uden angivelse af tidspunktet for arbejdets udførelse.

Heste i trafikken

Rådet for Sikker Trafik har samlet en række gode råd til bilister, cyklister og ryttere.