Handicaprådet

Handicaprådet behandler lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med funktionsnedsættelse.

Handicaprådet kan rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan komme med forslag til politiske og administrative initiativer.

Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med funktionsnedsættelse.

Rådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Værd at vide om Handicaprådet

Handicaprådet består af 8 medlemmer, som alle er godkendt eller udpeget af kommunalbestyrelsen.

Fire medlemmer fra Danske Handicaporganisationer:

Ole Gjermandsen - formand
Dansk Blindesamfund
Send mail til Ole

Inge Lise Pedersen
Dansk Handicaporganisation
Send mail til Inge Lise

Arne Nilsson
Dansk Handicaporganisation
Send mail til Arne

Lis Gjermandsen
Høreforeningen
Send mail til Lis

Tre medlemmer fra Kommunalbestyrelsen:

Morten Kasper - næstformand
Kommunalbestyrelsesmedlem
Send mail til Morten

Suppleant Steen S. Hansen

Rasmus Englund
Kommunalbestyrelsesmedlem
Send mail til Rasmus

Suppleant Anette Mortensen

Julie Hoff Sørensen
Kommunalbestyrelsesmedlem
Send mail til Julie

Suppleant Mikkel Lundemann

Et medlem fra forvaltningen:

Dorthe Kapler Holmboe
Centerchef Sundhed & Omsorg
Send mail til Dorthe

Handicaprådet afholder fire ordinære møder om året, et møde pr. kvartal, og i referaterne kan du læse mere om, hvad der foregår på møderne.

Find handicaprådets referater

Det er kommunalbestyrelsen (KB), der nedsætter Handicaprådet. Funktionsperioden følger den samme periode som KB.

I Stevns Kommune er det besluttet, at der skal være 8 medlemmer i Handicaprådet:

  • 4 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer (DH) Stevns
  • 3 medlemmer udpeget blandt KB´s egne medlemmer og
  • centerchefen for Sundhed & Omsorg.

Det er DH, som indstiller deres medlemmer til KB, når Handicaprådet skal nedsættes.

Kontakt Handicaprådets formand via mail, hvis du vil vide mere

Du kan også læse mere på DH´s hjemmeside

Handicaprådet uddeler handicapprisen én gang om året, som regel i december måned.

Læs mere om handicapprisen.