Rødvig lystbåde- og fiskerihavn

Rødvig Lystbådehavn er kommunalt ejet. Der er i alt 110 pladser, hvor vi udlejer størstedelen som faste bådpladser og enkelte som gæstepladser. Det er Rødvig Fiskerihavn, der varetager udlejningen.

Lystbådehavnens område består af det egentlige havneanlæg med beskyttelsesmoler, havnebassin med anløbsbroer og fortøjningspæle. Herudover er der et jolleslæbested og landareal med tilkørselsvej, parkeringspladser, vinteroplægningspladser for sejl- og motorbåde og liggeplads for sejljoller, vi haler op efter brug.

Der er i alt 110 pladser, hvor vi udlejer størstedelen som faste bådpladser og enkelte som gæstepladser. Vi fordeler fortrinsvis de ledige pladser til nuværende fastliggere i lystbådehavnen og derefter til andre borgere.

Reglement for Rødvig Lystbådehavn
Bådpladsoversigt Rødvig Lystbådehavn (pdf)

Praktisk information om Rødvig lystbådehavn

Lystbådehavnen finder du på denne adresse:

Havnepladsen 1
4673 Rødvig Stevns
Position 55°15,2'N 12°22,4'E

Har du spørgsmål, skal du kontakte havnekontoret

Rødvig Fiskerihavn
Fiskerihavnen 18
4673 Rødvig Stevns

Tlf. 56 50 69 54
havnekontor@roedvighavn.dk

Gratis WIFI4EU på Rødvig Havn

Find netværket WIFI4EU og følg vejledningen på logon-siden i browseren.
Netværksnavn: WIFI4EU

Læs mere om WIFI4EU

Rødvig Fiskerihavn

Rødvig Fiskerihavn er privatejet og ligger ved siden af lystbådehavnen.

Takster for Rødvig lystbådehavn

Liggeplads - pris pr. år

2021

2022

A-pladser 1.790 kr. 1.790 kr.
B-pladser 5.425 kr. 5.425 kr.
C-pladser  6.785 kr. 6.785 kr.
D-pladser 7.462,50 kr. 7.462,50 kr.
E-pladser 8.145 kr. 8.145 kr.
F-pladser nr. 94-97 8.145 kr. 8.145 kr.
F-pladser nr. 98-109 10.172,50 kr. 10.172,50 kr.
G-pladser nr. 115-127 6.823 kr. 6.823 kr.
G-pladser nr. 200-201 12.190 kr. 12.190 kr.

 

Gæstebåd - pris pr. døgn

2021

2022

0-10 m 160 kr. 160 kr.
10-15 m 200 kr. 200 kr.
15-20 m 300 kr. 300 kr.
20-30 m 360 kr. 360 kr.

 Alle takster er inklusiv moms.