Stevnsprisen

Hvert år uddeler Stevns kommune Stevnsprisen til en forening eller person, som har gjort en ekstra stor indsats for kultur- og foreningslivet på Stevns

Det er op til borgerne i Stevns Kommune at komme med forslag til, hvem der skal være årets prismodtager.

Folkeoplysningsudvalget står for udvælgelsen og vælger ud fra de begrundede forslag, de har modtaget. Deadline for forslag til Stevnsprisen er ultimo oktober. 

Prisen er et symbol på det gode arbejde, den store indsats eller kammeratskabet. 

Stevnsprisen 2023

Modtager af Stevnsprisen 2023 er Christian Loving og Thomas Gravlund for deres store engagement i ungdommen.

Stevnsprisens tidligere vindere

Stevnsprisen 2022 gik til verdensarvschef Tove Damholt for hendes indsats for at bringe Unesco-titlen til Stevns.

Stevnsprisen 2021 gik til Erik Mouritzen for hans langvarige indsats og store lokale engagement i foreningslivet i Hellested, samt hans uvurderlige indsats i processen omkring udvikling og fornyelse på arkivet alt sammen til gavn for mange borgere.

Stevnsprisen 2020 gik til Kurt Jacobsen for hans mangeårige engagement i fritids-og kulturlivet på Stevns.

Kurt favner bredt med sit virke, hvilket er til gavn for mange foreninger og borgere – han yder bl.a. en frivillige indsats som aktiv formand i Stevns Tværfaglige Efterløns- og Seniorklub, bestyrelsespost i Museumsforeningen Østsjælland, AOF, frivillig fyrpasser på Stevns Fyrcenter og frivillig i Snurretoppen, herudover er Kurt formand for Folkeoplysningsudvalget. 

Kurt er en omgængelig og arbejdsom ildsjæl med et stort engagement og stor viden indenfor det stevnske foreningsliv.

Stevnsprisen 2019 gik til Inge Lise Pedersen for hendes store frivillige indsats som formand i Dansk Handicap Forbund på Stevns, bestyrelsesmedlem i Stevns Frivillighedscenter, frivillig i Folkekirkens Nødhjælp, danske handicap organisationer og Handicaprådet i Stevns Kommune.

Alt sammen til gavn for mange borgere og foreninger.

Stevnsprisen 2018 gik til Jonny Andersen for hans store frivillige indsats i sit lokalområde Hårlev og for Frivillighedcenteret, alt sammen til gavn for mange foreninger.

Stevnsprisen 2017 gik til Arbejdsgruppen bag den nye hal i Rødvig.