Valginfo: Europa-Parlamentsvalget 2024

Find svar på dine spørgsmål om valget her på siden

Vi har fire afstemningssteder: 

 • Hårlevhallen, Industrivej 39, 4652 Hårlev
 • Strøby Idrætscenter, Lendrumvej 3, 4671 Strøby
 • Stevnshallen, Parkvej 2, 4660 St. Heddinge
 • Sydstevnshallen, Rødvigvej 62, 4673 Rødvig

Det fremgår af kortet over afstemningssteder, hvor du skal stemme:

Du kan stemme fra din bil på selve valgdagen, hvis du ikke kan komme ind på valgstedet på grund af nedsat førlighed.

Det kræver ikke forudgående ansøgning at få lov til at stemme fra din bil.

Ring til afstemningsstedet

Du kan ringe til valgstyreformanden, når du er på parkeringspladsen. Så vil to valgtilforordnede komme ud til dig med en stemmeseddel og en transportabel valgurne.

 • Hårlevhallen tlf. 24 95 43 27

 • Strøby Idrætscenter tlf. 24 95 92 60

 • Stevnshallen tlf. 24 96 51 36

 • Sydstevnshallen tlf. 24 96 88 21

På alle afstemningssteder og brevstemmesteder er der følgende hjælpemidler til rådighed:

 • Sorte penne med stregtykkelse mellem 0,7 og 1,0 mm.
 • Lup der kan forstørre til mindst firedobbelt størrelse (ikke håndholdt)
 • LED-lampe der kan reguleres i lysstyrke og lysfarve (ikke håndholdt)

På Rådhuset i Store Heddinge ved brevstemmeafgivning og i Hårlevhallen på valgdagen er der også:

 • Hæve- /sænkebord med fri benplads
 • CCTV (Closed Circuit Television) forstørrelsesapparat med skærm, der kan regulere skriftstørrelse, kontrast og lysstyrke 

Du kan søge om at skifte afstemningssted til Hårlevhallen, hvis du f.eks. har brug for hæve-/sænkebord eller CCTV.  

Ansøgningsperioden er fra søndag den 12. maj. 2024til fredag den 31. maj 2024 kl. 12.00.

Hent ansøgningsskemaet til at skifte afstemningssted på im.dk

Har du brug for personlig hjælp til at afgive din stemme, på valgdagen eller når du skal brevstemme, skal du som vælger umiddelbart kunne tilkendegive, hvad du ønsker at stemme.

Du må altså ikke på forhånd have nedskrevet, hvad du ønsker at stemme. 

Hjælpen kan gives af: 

 • 2 myndighedspersoner, (valgstyrere/tilforordnede)
 • 1 myndighedsperson og 1 personligt udpeget hjælper
 • 1 personligt udpeget hjælper 

For, at hjælpen kan ydes alene af en personligt udpeget hjælper, skal du over for en valgstyrer/tilforordnet udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegive et ønske om alene at få hjælp af en personligt udpeget hjælper, og dit ønske skal være begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 

Udtrykket ”umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse” omfatter funktionsnedsættelser, som valgstyrerne/tilforordnede umiddelbart kan se eller konstatere, f.eks. brækkede lemmer, brug af kørestol eller krykkestokke, eller brug af mobilitystok eller førerhund og lignende.

Det omfatter også funktionsnedsættelser som ikke umiddelbart er synlige, men som du kan dokumentere, f.eks. i form af et ledsagerkort eller parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer, en lægeerklæring eller en erklæring eller attest udstedt af en offentlig myndighed. Det er valgstyreren/tilfordnede, der vurderer, om hjælpen kan ydes alene af en personligt udpeget hjælper

Hvis du har fået personlig hjælp til at brevstemme, skal dette fremgå af følgebrevet.

Den person, der har ydet hjælp (stemmemodtager eller udpeget hjælper) underskriver med sit navn. Den anden stemmemodtager attesterer stemmeafgivningen.

Vær opmærksom på at der er motorløb i Hårlev på valgdagen søndag den 9. juni.

Du skal derfor køre en omvej, hvis du skal afgive din stemme i Hårlevhallen.

Følg blot skiltene i området.

Du får dit valgkort med posten senest fem dage før valgdagen. Valgkortet har følgende oplysninger: 

 • Dit navn og adresse
 • Nummer på valglisten
 • Adressen på afstemningsstedet
 • Dag og tid for afstemningen

Kontakt Borgerservice i Stevns Kommune på tlf. 56 57 57 57, hvis du opdager fejl ved valgkortet, eller du ikke har modtaget det fem dage før valgdagen.

Kan jeg stemme uden mit valgkort?

Du skal blot medbringe behørig dokumentation - det kan for eksempel være et af følgende:  

 • Kørekort 
 • Pas 
 • Sundhedskort

 

Du kan stemme til Europa-Parlamentsvalg, hvis du:

 • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og bor i Danmark
 • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og bor i en af de øvrige EU-medlemsstater (kræver ansøgning)
 • er statsborger i en af de øvrige EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og bor i Danmark (kræver ansøgning).

Pr. 1. juli 2016 har personer, der er umyndige, fået ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalg.

Du må kun stemme til Europa-Parlamentsvalg i én medlemsstat. Hvis du ikke er dansk statsborger og bor i Danmark, og du vil stemme ved valget i Danmark, må du derfor ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland (eller nogen anden medlemsstat). 

Følgende personer har ikke valgret ved valg til Europa-Parlamentet:

 • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
 • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).

Læs mere eller søg om optagelse på valglisten på im.dk

Brevstem fra den 29. april i Stevns

Du kan brevstemme forskellige steder som f.eks.: borgerservicecentre og visse biblioteker i hele landet.

Det er muligt at brevstemme i alle kommuner fra den 28. april 2024 til den 6. juni 2024, men åbningstider kan variere fra kommune til kommune.

I Stevns Kommune kan du brevstemme fra den 29. april 2024 til den 6. juni 2024. Medbring gyldig legitimation, f.eks. sundhedskort, kørekort eller pas.

Sådan gør du

Når du brevstemmer, får du en grå stemmeseddel og en blå konvolut. Husk at holde din stemme privat. Skriv partiet eller kandidatens navn på stemmesedlen og evt. partinavnet eller bogstavet. Der er en liste over partier og kandidater tilgængelig på brevstemmestedet.

Efter at du har udfyldt stemmesedlen og lagt den i den blå konvolut, skal du underskrive et følgebrev. Personalet vil bekræfte, at alt er korrekt. Alt lægges i en kuvert, og stedet, hvor du brevstemmer, sørger for, at den sendes til din kommune.

Brevstem igen, hvis du ændrer mening

Hvis du ændrer mening, kan du brevstemme igen, men kun den seneste tæller. Sidste frist for brevstemme er den 6. juni 2024, og husk, at brevstemme udelukker stemmeafgivning på valgdagen.

I Stevns Kommune kan du brevstemme på Rådhuset i Store Heddinge fra den 29. april til den 6. juni 2024.

I perioden kan du brevstemme på følgende tidspunkter:

 • Mandage: kl. 10.00 – 15.00
 • Tirsdage: kl. 10.00 – 15.00
 • Onsdag: kl. 10.00 – 15.00
 • Torsdage: kl. 10.00 – 17.00

Sidste brevstemmedag, den 6. juni. 2024, kan du brevstemme fra kl. 9.00 til kl. 17.00.

Bemærk følgende lukkedage:

 • Lukket onsdag d. 1. maj
 • Lukket torsdag d. 9. maj (Kristi himmelfartsdag)
 • Lukket mandag d. 20. maj (2. Pinsedag)

Vi holder ekstra åbent:

På Rådhuset i Store Heddinge:

 • Lørdag den 25. maj 2024: kl. 10.00 – 13.00
 • Lørdag den 1. juni 2024: kl. 10.00 – 13.00
 • Onsdag d. 5. juni (Grundlovsdag) kl. 09.00 – 12.00

På Strøby Egede Bibliotek:

Torsdag den 16. maj 2014 kl. 14.00 – 19.00

På Hårlev Bibliotek:

Torsdag den 23. maj 2024: kl. 14.00 – 19.00

Husk legitimation

For at kunne brevstemme skal du medbringe legitimation, f.eks. sundhedskort, pas, kørekort eller lignende.

Særlige behov

Har du særlige behov for at kunne brevstemme (f.eks. hæve-/sænkebord, CCTV el. lign.) kan vi hjælpe dig på Rådhuset i Store Heddinge.

Du kan stemme i dit eget hjem, hvis din førlighed forhindrer dig i at møde op på dit afstemningssted den 9. juni 2024.

Du kan søge om at brevstemme i dit eget hjem fra den 12. maj 2024 og senest den 29. maj 2024 kl. 12.00.

Ansøgningen afleveres eller sendes til Borgerservice, hvorefter du får besked om, hvilken dag du får besøg af brevstemmemodtagerne.

Hent ansøgningsskemaet til at brevstemme i eget hjem på im.dk

Du må hænge valgplakater op i perioden fra kl. 12.00 på den fjerde lørdag inden valgdagen indtil otte dage efter valget

Til Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024 må du derfor hænge valgplakater op fra lørdag den 18. maj 2024 kl. 12.00.

Dine valgplakater skal senest være taget ned mandag den 17. juni 2024 kl. 24.00.

Valgplakater, som er hængt op i strid med reglerne, skal tages ned inden for 24 timer efter, at vejmyndigheden har udstedt påbud om nedtagning.

En valgplakat skal være forsynet med følgende for den fysiske/juridiske person (parti) der har ophængt plakaten:

 • Navn 
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer

Find information om opsætning af valgplakater på Vejdirektoratets hjemmeside

Her kan du se resultatet af Europa-Parlamentsvalget for Stevns og hele Danmark, når stemmerne er talt op.

Se valgresultatet for Faxekredsen hos KMD

Her opdaterer vi stemmeprocenten for Europa-Parlamentsvalget kl. 11, 14, 17 og 20.

 

Europa-Parlamentsvalget 2024

TidspunkterHårlevhallenStrøby IdrætscenterStevnshallenSydstevnshallenTotal
Stemmeberettigede i alt4.4935.9054.5403.01117.949
2019: Stemmeberettigede i alt4.4075.5334.4723.02817.440
Stemmer kl. 11:007241.0408355673.166
Stemmeprocent kl. 11:0016,1 %17,6 %18,4 %18,8 %17,6 %
2019: Stemmer kl. 11:007201.0368706093.235
2019: Stemmeprocent kl. 11:0016,3 %18,7 %19,5 %20,1 %18,5 %
Stemmer kl. 14:001.4441.9761.5221.0505.992
Stemmeprocent kl. 14:0032,1%33,5%33,5%34,9%33,4%
2019: Stemmer kl. 14:001.5472.1681.6751.1756.565
2019: Stemmeprocent kl. 14:0035,1 %39,2 %37,5 %38,8 %37,6 %
Stemmer kl. 17:001.9952.7602.0471.4478.249
Stemmeprocent kl. 17:0044,4%46,7%45,1%48,1%46,0%
2019: Stemmer kl. 17:002.1823.0202.3131.6789.193
2019: Stemmeprocent kl. 17:0049,5 %54,6 %51,7 %55,4 %52,7 %
Stemmer kl. 20:002.4663.4552.4751.72810.124
Stemmeprocent kl. 20:0054,9%58,5%54,5%57,4%56,4%
2019: Stemmer kl. 20:002.7393.7812.8421.97911.341
2019: Stemmeprocent kl. 20:0062,2 %68,3 %63,6 %65,4 %65,0 %