Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med din sag

Du kan få hjælp, hvis du har brug for vejledning eller er utilfreds med Stevns Kommunes behandling af dig eller din sag.

Få hjælp hos borgerrådgiveren

Har du brug for hjælp til at forstå et brev eller en afgørelse fra Stevns Kommune? Skal du have hjælp til at komme videre med en sag? Er kommunikationen med kommunen gået i hårdknude?

Så kan Stevns Kommunes borgerrådgiver hjælpe dig.

Borgerrådgiveren er ansat af kommunalbestyrelsen og er således adskilt fra kommunens administration. Borgerrådgiveren refererer direkte til kommunalbestyrelsen.

Vikar

I øjeblikket kan du møde borgerrådgiver Gülüm Yalcin, som er vikar for Tania Yndigegn.

Læs mere om borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren kan:

 • vejlede dig, hvis du ikke ved, hvor i kommunen du skal henvende dig med dit spørgsmål.
 • hjælpe med at genskabe dialogen med kommunen, hvis sagen er gået i hårdknude.
 • hjælpe med at finde ud af, om der kan klages, og hvem der kan klages til.
 • hjælpe med udformning af klager.
 • vejlede om dine rettigheder i forbindelse med din sagsbehandling. Fx hvor lang tid sagsbehandlingen må vare, hvordan en afgørelse skal forstås og hvordan du kan forvente at blive behandlet.

Læs vedtægter for borgerrådgiveren (pdf)

Borgerrådgiveren kan IKKE:

 • ændre på indholdet i den afgørelse, der er truffet.
 • behandle klager over forhold, som andre klageinstanser tager sig af.
 • behandle sagen, hvis sagen er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene.
 • behandle klager over det serviceniveau, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen.
 • behandle klager, der vedrører ansættelsesforhold i kommunen.
 • behandle sager, der er mere end et år gamle.

Helt overordnet er formålet med borgerrådgiveren at:

 • hjælpe, når dialogen er gået i hårdknude.
 • hjælpe borgerne gennem det kommunale system og sikre, at de bliver hørt.
 • behandle klager over kommunens sagsbehandling.
 • styrke borgernes retssikkerhed.
 • sikre borgerne en god service.
 • gøre kommunen bedre til at betjene borgerne.

Du er altid velkommen til at kontakte borgerrådgiveren. Du kan henvende dig skriftligt, ringe eller aftale en tid til et personligt møde.

Det koster ikke noget at benytte borgerrådgiveren.

Telefonen er åben hver tirsdag og onsdag. Hvis dit opkald ikke besvares, kan du lægge en besked og du vil blive ringet op snarest muligt og senest inden for to arbejdsdage

Har du behov for at sende personfølsomme oplysninger, skal du bruge Digital Post via borger.dk.

Personlig henvendelse kan kun ske efter aftale.

Gülüm Yalcin
S:Borgerrådgiver

Borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen, og du har mulighed for at henvende dig til borgerrådgiveren uden forvaltningen bliver orienteret om din henvendelse.

Borgerrådgiveren behandler alle sager elektronisk og dine oplysninger registreres elektronisk i borgerrådgiverens it-system.

Når du henvender dig til borgerrådgiveren, har du derfor rettigheder i forhold til behandlingen af dine oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder på kommunens side om databeskyttelse.