Lokaler og brugere i Store Heddinge

Stevns Kommune har sat gang i en omfattende proces, som skal skabe bedre plads for foreninger/ brugere og sikre, at vi udnytter de kommunale lokaler i Store Heddinge bedst muligt.

Find svar på spørgsmål om lokaleprojektet:

Forvaltningen har undersøgt muligheder for foreninger/brugere, som fast anvender et/flere kommunale lokaler i Store Heddinge.

Nogle vil kunne blive i nuværende lokaler og påvirkes ikke direkte, mens andre vil skulle flytte til andre lokaler og/eller lokationer. Se på listen nedenfor, hvad der gælder for jeres forening/brugergruppe (obs. der kan ske justeringer):  

Følgende foreninger/brugergrupper påvirkes af lokalerokade  

 • Væveholdet
 • Alpha Esport
 • Stevns Lydavis
 • Store Heddinge Lokalhistorisk Arkiv
 • Stevns Billard Klub
 • TUBA
 • Ældresagen (i Egestræde)
 • Stevns Erhverv
 • Stevns Skytteforeninger
 • Stevns Folkedansere
 • Linedance
 • Stevns Karateklub
 • Dart v. Rødvig G&I
 • Pårørendegruppen til mennesker med demens
 • Stevns Cykelmotion

Følgende foreninger/brugergrupper påvirkes ikke direkte af lokalerokade:

 • De frivillige brandmænd
 • Stevns Fotoklub
 • Kondiklubben af 1990
 • Sierslev Håndboldklub
 • Store Heddinge Gymnastikforening
 • Store Heddinge Badmintonklub
 • Store Heddinge Boldklub
 • Kilden Botilbud
 • AOF Østsjælland
 • Stevns Tri Klub
 • Store Heddinge Tennisklub
 • Stevns Løbeklub
 • LOF Stevns
 • Store Heddinge Bridgeklub
 • Stevns Tværfaglige efterløns- og seniorklub Stevns
 • Aktive Pensionister
 • Ældresagen: Ældrebridge, Stolegymnastik, Motionshold/Genoptræning, Madlavning
 • Pensionistkoret
 • Stevns Teaterforening
 • Motionsklubben Stevns
 • Stevns Croquishold
 • SHS-Stevns (svømmeklub)

Kan I ikke finde jeres forening/brugergruppe på listen, beder vi jer kontakte os på lokalerokade@stevns.dk 

I høringsmaterialet kan I se hvilke scenarier/lokaler, der er for jeres forening/brugere.

Når vi skriver foreløbigt, så handler det om, at der er mange muligheder i spil, og at vi skal have vendt alle muligheder, inden vi kan sammensætte ét samlet scenarie for lokaler og brugere i Store Heddinge. Ligesådan kan det ikke undgås, at der kan ske mindre justeringer i forbindelse med realiseringen af scenarierne, for at alle ender går op.

Der kan derfor godt være flere scenarier i spil for jeres forening/brugergruppe. Når scenarierne har været i høring, sammensætter forvaltningen et forslag til et samlet scenarie for lokaler og brugere i Store Heddinge. De store rammer i scenariet vil skulle behandles politisk med henblik på en endelig vedtagelse primo 2024.

Den endelige plan for anvendelse af lokaler vil efterfølgende kunne findes her på siden.

Helt overordnet så handler denne proces om at skabe bedre plads og fysiske rammer til foreninger/brugere og en bedre udnyttelse af lokalerne i Store Heddinge. Når vi har valgt at foreslå en ny placering af jeres forening/brugergruppe, så er det ud fra en samlet vurdering, hvor vi har søgt at finde den bedst mulige løsning for jer, både individuelt og også ud fra et samlet billede.

I arbejdet med scenarierne har vi især lagt vægt på:

 • Formål med anvendelsen af et lokale/lokation
 • Foreningers/brugeres behov
 • Eventuelle synergier/snitflader mellem brugere
 • Udnyttelse af de lokaler, der er til rådighed

Når I fremover skal dele lokale med andre foreninger/brugere, så er det for at sikre, at vi udnytter lokalerne bedst muligt. At der hverken står tomme lokaler, og at alle har et sted at være.

Nogle kan opleve at få længere til en aktivitet, end de er vant til. Det kan umiddelbart virke uhensigtsmæssigt ift. det, man er vant til. Samtidig kan det også være en mulighed for at andre, nye potentielle medlemmer får øjnene op for aktiviteten, fordi den flytter til et andet sted.
  
I arbejdet med at undersøge forskellige scenarier har vi bl.a. set på muligheder for at komme til og fra en aktivitet (offentlig transport/privat) samt parkering. Skulle dette ikke være en tilstrækkelig løsning for jeres medlemmer, opfordrer vi til, at man hjælper hinanden fx med samkørsel og lign.

Når scenarierne har været i høring, sammensætter forvaltningen et forslag til et samlet scenarie for lokaler og brugere i Store Heddinge. De store rammer i scenariet vil skulle behandles politisk med henblik på en endelig vedtagelse primo 2024.

Herefter ved vi, hvilke lokaler der evt. skal klargøres, hvem der skal flytte placering, og vi kan lave en plan for at udføre scenarierne i praksis.

Vi forventer, at vi kan gå i gang med realiseringen af de endelige scenarier fra midt 2024. Der tilstræbes at få nye placeringer klar før en sæsonstart og ikke midt i en sæson.

I vil løbende kunne holde jer opdateret her på siden om den kommende proces.

Har I kommentarer, spørgsmål om projektet, den kommende proces eller lign,, er I velkomne til at kontakte os via mail på lokalerokade@stevns.dk